Kwota
100 5000
Okres dni
1 65
Pożyczasz
  zł
Prowizja
  zł
Odsetki
  zł
 
Dzień spłaty
 
Do spłaty
  zł