Kwota
100 7000
Okres dni
1 65
  zł
  zł
  zł
  %
  zł