Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?
Największe banki świata – ranking 2019
Luty 13, 2019
Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?
Na czym można zarobić dodatkowe pieniądze w 2019 roku: 7 najlepszych sposobów
Luty 14, 2019

Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?

Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?

Na początku 2019 roku Główny Urząd Statystyczny tradycyjnie zaprezentował dane dotyczące inflacji w Polsce. Według ekspertów, chociaż w 2018 roku udawało się ją utrzymać w dość niskich granicach, to w 2019 roku będzie ona rosła i przekroczy nawet ustalony w zeszłym roku poziom 2,5%. Ale o wszystkim po kolei.

Czym jest inflacja?

Teoria pieniądza i pojęcie dewaluacji od wielu stuleci są ze sobą mocno powiązane i nie jest to dziwne. Każda, nawet najbardziej stabilna i poważana waluta na świecie z czasem (załóżmy, że nawet o 0,00001%, ale jednak) traci swoją wartość. Na dewaluację są również podatne krajowe zapasy złota oraz masy walutowe, których cena z kolei zależy od zmian zachodzących w ekonomice. Ponadto, na procesy dewaluacyjne oddziałują nawet polityczne wiadomości, nie mówiąc o realnych wydarzeniach, które mogą zarówno napędzać, jak i spowalniać rozwój gospodarki.

Inflacja (słowo to pochodzi od włoskiego inflatio, gdzie oznacza “wzdęcia”) i jest nieuniknionym efektem dewaluacji, a jej sens polega na dynamicznym wzrastaniu cen. Aby zrozumieć, co to jest inflacja, warto szczegółowo omówić jej podstawowe rodzaje.

W zależności od kryteriów wyodrębniono różne rodzaje inflacji. Jeżeli kryterium jest stopa (poziom) inflacji, wówczas należy podzielić ją na umiarkowaną, galopującą, wysoką i hiperinflację. Jeżeli kryterium jest przejawianie się inflacji, to istnieją: jawna (otwarta) i tłumiona (ukryta) inflacja, na podstawie kryteria całokształtu stosunków ekonomicznych w kraju inflację podzielono na barbarzyńską i cywilizowaną, z kolei na podstawie przyczyny pojawienia się wydzielono inflację popytową, pieniężną, importowaną, wewnętrzną, budżetową, kosztową i kredytową.

Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?

Dla rodziny inflacja oznacza deprecjację oszczędności, spowolnienie dochodów, które nie nadążają za wzrostem cen, niemożność średnio- i długoterminowego planowania budżetu rodzinnego. Dla społeczeństwa w całości te same problemy już pojawiają się na skalę masową. Ogólna deprecjacja pieniądza to też niższe standardy życia. Zrozumiałe są zatem obawy obywateli o to, jaka inflacja czeka na Polaków w 2019 roku?

Jaka będzie inflacja w Polsce w 2019 roku?

Polska stała się pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które rozpoczęło transformację gospodarki nakazowej w wolny rynek. Ta transformacja rozpoczęła się w niezwykle trudnych warunkach wysokiej inflacji, braku dóbr konsumpcyjnych oraz bardzo dużej koncentracji produkcji. Polska gospodarka weszła w latach 90. jako jedna z najsłabszych w Europie Środkowej, ale w nowe tysiąclecie kraj wszedł już jako jeden z najsilniejszych. Było to spowodowane potężnym programem reform, który dał naprawdę dobre wyniki. Uwolnienie cen na początku spowodowało ich gwałtowny wzrost, a następnie pozwoliło im znaleźć swój naturalny poziom. W 1990 roku inflacja wzrosła do 686%, aby obniżyć się do 43% w 1992 roku, a następnie stopniowo spadać do 1,9% w 2002 roku.

Jaka zaś będzie inflacja w Polsce w 2019 roku? Średni jej poziom według prognoz powinien osiągnąć 2,5%, ale według najbardziej pesymistycznych prognoz może ona wynieść nawet 3,2%. Dla porównania w 2018 roku cel inflacyjny ustalono na poziomie 2,5%, ale nie został on osiągnięty, gdyż najwyższy poziom inflacji obserwowano w okresie letnim, kiedy inflacja sięgnęła poziomu 2%. W 2020 roku zgodnie z optymistycznymi prognozami poziom inflacji może osiągnąć nawet 3%.

Niska, w odniesieniu do historycznych standardów, inflacja w Polsce spowodowała zaabsorbowanie wzrostu cen przez przedsiębiorców – obywatele z kolei praktycznie nie odczuwali na sobie tego problemu. Ponadto, wzrost cen w 2018 roku znajdował się poniżej poziomu zaplanowanego przez NBP, ale jednak pozostawał w granicach odchyleń akceptowanych przez RPP.

Oto zestawienie rzeczywistego wzrostu cen w 2018 roku i planowanego w 2019 roku.

Nazwa produktu Faktyczny % wzrostu cen w 2018 roku Planowany % wzrostu cen w 2019 roku
Prąd O 15%
Gaz O 3-4%
Warzywa i owoce O 10%
Paliwo O 2-3%
Masło O 20%
Pieczywo O 10-20%
Drób O 10%
Papier toaletowy Do 30%

Przeanalizujemy też jak zmieniał się poziom inflacji w Polsce w latach 2009-2018. Prezentuje to wykres inflacja w Polsce, który został zaprezentowany poniżej.

Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?

Jak świadczy zaprezentowany wykres, inflacja w Polsce w latach 2009-2019 nie była stabilna, a maksymalny jej poziom wynosił nawet 4%. Nie jest to jednak krytycznie wysoki wskaźnik, ponadto na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować obniżenie poziomu inflacji, co świadczy o stabilizacji gospodarczej w kraju.

Podstawowe przyczyny inflacji w Polsce w 2019 roku

Przyczyny inflacji w Polsce dokładnie określił zespół ekspertów PEKAO SA. Według nich podstawowymi czynnikami tego zjawiska będą:

  1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki (w 2018 roku był on wyższy, niż było to zaplanowane);
  2. Gwałtowne zmniejszenie cen ropy na światowym rynku;
  3. Zbyt wysokie ceny energii elektrycznej;
  4. Presja płacowa wywierana przez pracowników itp.

Stopa inflacji w Polsce i Europie

Analizując poziom inflacji w strefie Euro przede wszystkim zaznaczymy, że zajmowała ona według tego wskaźnika 8 miejsce na świecie. Inflacja w strefie euro, a także w całej Unii Europejskiej jest obliczana na podstawie Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych dla towarów i usług (HICP), a konkretniej wskaźnika cen konsumpcyjnych dla towarów i usług Funduszu Walutowego (MUICP). Indeks ten jest obliczany przy użyciu tej samej metody we wszystkich krajach strefy euro, przy użyciu jednego zestawu definicji, a także listy towarów i usług.

Przez ceny konsumenckie rozumie się (średnią) cenę końcową, którą kupujący płaci za produkt lub usługę, oraz która obejmuje wszystkie podatki i opłaty. Wskaźniki są obliczane od 1996 roku – roku utworzenia strefy euro.

Poziom inflacji od początku 2018 roku w Europie wyniósł 1,57%. Ogólnie charakterystykę inflacji w Europie można przedstawić w następujący sposób:

Period Inflacja
Inflacja w grudniu 2018 r. -0,01%
Inflacja od początku 2018 roku 1,57%
Inflacja w 2017 roku 1,35%
12-miesięczna stopa inflacji 1,57%
60-miesięczna stopa inflacji (5 lat) 4,18%
120-miesięczna stopa inflacji (10 lat) 13,83%

Inflacja w Polsce: do czego warto, aby Polacy przygotowali się w 2019 roku?

Z podanego wykresu możemy wywnioskować, że poziom inflacji w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat pozostawał wyższy niż w całej Europie. Szczególnie widoczna była ta różnica w latach 2009-2011, a zatem niedługo po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej, co spowodowało dynamiczny wzrost procesów inflacyjnych. W następnych latach “Efekt UE” zaczął obniżać się, a w 2018 roku różnica między polską a unijną inflacją wynosiła zaledwie kilka procent. Ponadto obecnie inflacja w Polsce jest najniższą wśród krajów Europy Środkowej, co wyjaśnia się szybkim tempem wzrostu polskiej gospodarki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat poziom inflacji w Polsce był dość stabilny, a w przyszłości w związku z tą sytuacją nie zapowiadają się gwałtowne zmiany. To również jest dodatkowym potwierdzeniem faktu, że Polska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się krajem unijnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *