Portret pożyczkobiorcy we Freezl
Ile kosztuje wizyta u weterynarza?
14 listopada, 2018
Portret pożyczkobiorcy we Freezl
Jak stać się bogatym. Wskazówki od ludzi sukcesu
21 listopada, 2018
Portret pożyczkobiorcy we Freezl

Od wielu lat oferując kredytobiorcom kredyty i pożyczki pieniężne, portal Freezl.pl stworzył szeroką bazę klientów z całej Polski, co pozwala podać zarówno dokładny opis przeciętnego pożyczkobiorcy, jak i charakterystykę podstawowych grup odbiorców. Oto prezentacja podstawowych charakterystyk.

Co wiemy o naszych klientach?

Zamieszkanie

40,27% pożyczek zostało udzielonych klientom zamieszkującym województwo mazowieckie, ponadto z kredytów aktywnie korzystają mieszkańcy województw: śląskiego (11,23%), dolnośląskiego (9,85%) oraz małopolskiego (8,52%). Natomiast najrzadziej ubiegają się o usługi portalu Freezl.pl mieszkańcy województw łódzkiego (2,72%) oraz podkarpackiego (2,03%).

Urządzenia

W celu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki klienci najczęściej posługują się urządzeniami mobilnymi Rozważając na temat statystyki wykorzystywania urządzeń, za pomocą których klienci ubiegają się o udzielenie pożyczki online, można zauważyć, że najczęściej klienci Freezl.pl korzystają z urządzeń mobilnych (59,92%), nieco rzadziej – z komputerów stacjonarnych (37,68%). Natomiast odsetek osób ubiegających się o szybką gotówkę za pomocą tabletów jest nieznaczący i wynosi tylko 2,4%.

Płeć

Analiza danych statystycznych pozwala stwierdzić, że o uzyskanie szybkich pieniędzy najczęściej starają się kobiety – ich liczba wynosi 54,9%, natomiast mężczyźni rzadziej korzystają z takich usług – ich ilość w odniesieniu do ogólnej liczby klientów portalu stanowi 45,1%.

Grupa wiekowa

Każdy produkt finansowy posiada osobną pozycję jeżeli chodzi o kryteria wiekowe. Z pożyczek Freezl.pl mogą korzystać osoby, które osiągnęły wiek 18 lat, jednak to grupa osób w wieku 25-34 lat najczęściej pożycza pieniądze – ich odsetek od ogółu wynosi aż 38,57%. Odsetek osób korzystających z szybkiej gotówki wynosi 27,43%, ale ogólnie obserwowany jest trend malejący – im osoby są starsze, tym rzadziej ubiegają się o chwilówki online. Mianowicie grupa klientów w wieku 65+ wynosi tylko 2,16%.

Stan cywilny

Osoby nieposiadające rodziny są zdecydowanie największą grupą odbiorców usług portalu Freezl.pl. Ich odsetek wynosi aż 54%. Ponadto często ubiegają się o szybką gotówkę osoby pozostające w małżeństwie, ich liczba to 29%. Z kolei najrzadziej posługują się możliwością uzyskania funduszy w kredyt osoby będące w separacji – ich liczba to zaledwie 1%.

Wykształcenie

Ciekawy jest również podział klientów ze względu na poziom ich wykształcenia. Mianowicie najczęściej o uzyskanie pożyczki ubiegają się osoby z wykształceniem średnim (49%) lub zawodowym, z kolei osoby z wykształceniem wyższym – to tylko 11% ogólnej liczby klientów portalu. Ponadto ani razu o udzielenie szybkiej pożyczki nie wnioskowały osoby nieposiadające wykształcenia oraz pracownicy akademiccy lub naukowi.

Zatrudnienie

Dostępne są także statystyki dotyczące pożyczkobiorców ze względu na sferę zatrudnienia. Otóż najczęściej klientami portalu są osoby pracujące na pełen etat (49%), znacznie rzadziej ubiegają się o pożądaną kwotę osoby zatrudnione na czas określony (10%) oraz samozatrudnieni (8). Natomiast z usług serwisu Freezl.pl najrzadziej korzystają bezrobotni (3%), studenci (3%), emeryci (4%) oraz osoby zatrudnione tylko na część etatu (4%).

Posiadanie innych osób na utrzymaniu

Poddamy również analizie częstotliwość ubiegania się o pożyczkę przez osoby posiadające inne osoby na utrzymaniu. Statystyki świadczą, że najczęściej o kredyt wnioskują osoby, które nie mają innych osób na utrzymaniu, z kolej 19% klientów ma na utrzymaniu 1 osobę, a 8% – 2 osoby. Najrzadziej decydują się na uzyskanie szybkiej gotówki osoby utrzymujące 4 i więcej osób.

Cel pożyczki

  • Najczęściej klienci potrzebują szybkich kredytów dla realizacji 4 podstawowych grup celów:
  • Zabezpieczenia codziennych potrzeb;
  • Dokonania remontu mieszkania, biura itp.;
  • Organizacji podróży i wycieczek;
  • Leczenia chorób (zarówno w stanie ostrym, jak i chronicznym).

Portret przeciętnego kredytobiorcy serwisu Freezl w drugiej połowie 2018 roku

Jeśli zdecydujemy się na tworzenie portretu kredytobiorcy korzystającego z usług internetowego serwisu Freezl.pl, to zauważymy, że jest to panna z wykształceniem średnim będąca w wieku 25-34 lat, która nie posiada dzieci lub innych osób na utrzymaniu oraz jest zatrudniona na pełen etat. Osoba ta zamieszkuje województwo mazowieckie oraz ubiega się o kredyt korzystając w tym celu z telefonu komórkowego.

Rate this post

Komentarze są wyłączone.