W jakich branżach zarabiamy najwięcej, a w jakich najmniej
PSD2, czyli najnowsze zmiany w usługach płatniczych
16 lipca, 2018
W jakich branżach zarabiamy najwięcej, a w jakich najmniej
Inwestowanie w złoto od strony praktycznej
22 lipca, 2018
W jakich branżach zarabiamy najwięcej, a w jakich najmniej

Szukasz pracy, chcesz zarabiać więcej? Zorientuj się, w której branży możesz osiągnąć największe dochody. Oczywiście, niektóre zawody wymagają konkretnych kompetencji, ale to nie oznacza od razu, że są niedostępne. Czasem opłaca się zrobić kurs lub nawet skończyć studia, żeby docelowo osiągać o wiele wyższe zarobki. Ważne jednak, aby dobrze wybrać i zaplanować swoją ścieżkę zawodową.

Ogólna sytuacja na rynku pracy

Po podsumowaniu roku 2017 okazało się, że średnie wynagrodzenie w tym okresie wynosiło 4272,00 brutto. W mediach wciąż słyszymy, ze przeciętne wynagrodzenie wciąż rośnie i jeśli wierzyć statystykom za pierwszy kwartał 2018 roku faktycznie tak jest. Średnie wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 4700 zł brutto.

W 2017 roku wzrost średniego wynagrodzenia to 2,8%, przy czym znamienny był też jednoczesny wzrost zatrudnienia w niektórych branżach. W transporcie i gospodarce magazynowej o 6,2%, a w branżach zajmujących się administrowaniem i innymi działaniami wspierającymi o 7,8%. Natomiast spadek zatrudnienia zaliczyło górnictwo, leśnictwo, rolnictwo, rybactwo oraz branża zajmująca się wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, wody, gazu oraz pary wodnej. Dzięki przekrojowym analizom okazało się też, że coraz mniej popularni są pracodawcy zatrudniający do 9 osób, ponieważ w takich małych firmach rzadko można osiągnąć zarobki przekraczające pułap płacy minimalnej.

Najbardziej dochodowe branże

Statystyki to ważne informacje, bo dzięki nim można lepiej sprecyzować swoje cele zawodowe. Obecnie najbardziej opłaca się celować w firmy zajmujące się informacją i komunikacją, bo tam można zarobić średnio aż 7409,72 zł brutto. Na drugim miejscu plasuje się branża finansowa  i ubezpieczeniowa z przeciętnym zarobkiem na poziomie 7075,29 zł brutto. Kolejne są: energetyka, górnictwo, administracja publiczna, działalność techniczna oraz naukowa, rolnictwo, łowiectwo, obsługa rynku nieruchomości, edukacja oraz gospodarka odpadami i ściekami. Ostatnia branża zamyka stawkę najbardziej dochodowych zajęć ze przeciętnym zarobkiem w wysokości 4108,36 zł brutto.

Gdzie są najniższe zarobki?

Są branże, które od lat znajdują się w ogonie rankingów wysokości zarobków. Jeśli pracujesz w jednej z nich, najwyższy czas na zmiany, bo nie zapowiada się na jakiś szczególny przełom w tym zakresie. Najmniejsze zarobki w roku 2017 odnotowano w firmach zajmujących się gastronomią i zakwaterowaniem, tam średnie wynagrodzenie wynosiło 2800,12 brutto. Nieco lepiej jest w podmiotach zajmujących się administracją i procesami wspierającymi, dalsze pozycje to budownictwo, handel i naprawa pojazdów, branża rekreacyjna i rozrywkowa, transport i gospodarka magazynowa. Stawkę branż o najsłabszych zarobkach zamykają podmioty zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną z przeciętnym zarobkiem na poziomie 3998,10 zł brutto.

Jak wykorzystać te dane?

Planując swoją karierę zawodową, którą dopiero rozpoczynamy, warto dobrze dopasować wykształcenie do rynku a nie odwrotnie. Kończenie studiów dla samego dyplomu to już zupełnie niepopularna koncepcja. Teraz najważniejsza jest optymalizacja działań, mająca na celu osiąganie jak najwyższych zarobków. Warto śledzić też na bieżąco statystyki i analizy, które dostarczają informacji o zarobkach, ale też o tym, w jakich branżach można najszybciej znaleźć pracę. Na przykład początek 2018 roku od samego początku obfituje miejscami w pracy w ilości większej niż rok wcześniej w handlu, budownictwie, warsztatach mechanicznych, budownictwie czy przetwórstwie przemysłowym. Poszukiwani są operatorzy maszyn, monterzy, rzemieślnicy, robotnicy, mechanicy itd. Są to rzecz jasna branże i zawody niżej opłacane, ale można od takiej pracy zacząć, a potem zwiększać swoje kompetencje i szukać innej alternatywy, zapewniającej większe zarobki.

Komentarze są wyłączone.