PSD2, czyli najnowsze zmiany w usługach płatniczych
Kilka sposobów na tanie wakacje z chwilówką
11 lipca, 2018
PSD2, czyli najnowsze zmiany w usługach płatniczych
W jakich branżach zarabiamy najwięcej, a w jakich najmniej
19 lipca, 2018
PSD2, czyli najnowsze zmiany w usługach płatniczych

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w ustawie o usługach płatniczych. Modyfikacji ulegają regulacje dotyczące dostępu do naszych kont przez osoby trzecie, procedur reklamacyjnych, a także zakazu pobierania opłaty surcharge. Podstawą tych zmian jest obowiązująca Polskę unijna dyrektywa PSD2, której implementację tak naprawdę mieliśmy zakończyć w styczniu br.

Jakie czekają nas zmiany?

Już wcześniejsza wersja dyrektywy przyniosła przed dekadą dość rewolucyjne zmiany w dziedzinie usług płatniczych. Zniesiono między innymi monopol banków na obsługę obiegu pieniądza. Dzięki temu powstały niebankowe podmioty świadczące takie usługi, jak np. PayU.

Nowa wersja to nowe nadzieje na bardziej otwartą komunikację na linii klient-firmy finansowe. To także większa ochrona dla konsumentów, ale też sprawiedliwe warunki do rozwoju innowacyjnych form usług dla wszystkich podmiotów działających na rynku finansowym. Zmiany w usługach płatniczych oraz warunkach działania podmiotów finansowych są liczne, ale szczególnie ważne jest 5 modyfikacji.

  • Blokada środków. Kiedy rezerwujemy hotel albo wynajmujemy auto, zwykle dokładna kwota transakcji nie jest znana z góry. Teraz odbiorca może zablokować kwotę za usługę dopiero po zatwierdzeniu jej przez właściciela konta.
  • Żądanie zwrotu nieautoryzowanych kwot. Dzięki zmianie przepisów dotyczących usług płatniczych, płatnik jest lepiej chroniony w przypadku nieautoryzowanych zapłat z konta. Do tej pory również mógł żądać zwrotu w przypadku kwoty pobranej w drodze oszustwa albo własnej pomyłki, ale maksymalna kwota, do której mógł być obciążony wynosiła 150 euro, a teraz to maksymalnie 50 euro.
  • Silne uwierzytelnienie. Przepisy zawarte w dyrektywie PSD2 wprowadzają podwójną autoryzację transakcji. Poza logowaniem się na konto, każdą transakcję trzeba będzie zatwierdzić dodatkowo wiadomością sms. Jeśli firma świadcząca usługi płatnicze nie wprowadzi takiej funkcjonalności, będzie ponosiła odpowiedzialność za każdą nieautoryzowaną płatność. To swoiste przesunięcie ciężaru odpowiedzialności na firmę finansową, korzystne dla klientów.
  • Wnoszenie skarg. Dyrektywa PSD2 zmienia też regulacje dotyczące trybu wnoszenia skarg przez konsumentów i inne poszkodowane strony. Po nowelizacji przepisów każdy klient, który uzna, że zostały naruszone przepisy o usługach płatniczych ma prawo wnieść skargę do firmy, która je obsługuje. Ta będzie miała obowiązek odpowiedzieć i wskazać swoje stanowisko w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania skargi. W uzasadnionych przypadkach termin można przedłużyć do 35 dni.
  • Środki bezpieczeństwa. Banki i wszelkie inne firmy finansowe świadczące usługi płatnicze będą musiały udowodnić, że posiadają właściwe zabezpieczenia obsługiwanych płatności. Dyrektywa PSD2 i polska implementacja nakłada też na nich obowiązek corocznego składania do KNF sprawozdań zawierających ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem świadczonych usług płatniczych.

Te i inne regulacje mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obsługi wszelkich usług płatniczych i są konsekwencją coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań płatniczych, które w coraz większym stopniu odbywają się online.

Komentarze są wyłączone.