Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
Ile kosztuje przegląd samochodu 2019?
25 kwietnia, 2019
Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
Zakaz handlu w niedziele: zasady, otwarte sklepy oraz jak planować zakupy w 2019 roku
1 maja, 2019
Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika

Wśród osób, które pobierają zasiłek 500+ znajdzie się sporo takich, które pozostają w trudnej sytuacji materialnej i z różnych powodów znajdują się wśród osób zadłużonych. Świadczenia 500+ na dzieci w przypadku większości Polaków wpływają na te same konta, co ich pensje, premie i inne wynagrodzenia pracownicze. Pojawia się więc całkiem logiczne pytanie – czy komornik może zająć świadczenia 500+ i jeśli tak, to w jakich sytuacjach i na jakich podstawach prawnych. Postaramy się udzielić maksymalnie dokładnej odpowiedzi na to  pytanie, a przy okazji opowiedzieć o tym, jak ubezpieczyć świadczenia socjalne, które często okazują się jedynym źródłem poprawy sytuacji bytowej wielu Polaków.

W jakich sytuacjach sprawa dłużnika jest przekazywana do komornika?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
Aby wierzyciel, który nie uzyskuje należności pieniężnych na czas mógł skorzystać z pomocy komornika, powinien przejść długą drogę sądową. Wyłącznie wtedy, gdy dłużnik zostaje zobowiązany do spłaty długu, komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne, dokonując przed tym poinformowania dłużnika na piśmie.

Odpowiedni sposób (lub sposoby) egzekucji wybiera wierzyciel, a najczęściej spotykanymi z nich są:

 • Z nieruchomego i ruchomego mienia;
 • Z konta bankowego;
 • Z comiesięcznych wynagrodzeń;
 • Z emerytury;
 • Z konta oszczędnościowego.

Owszem, komornicy nigdy nie korzystają ze wszystkich podanych powyżej możliwości na raz, gdyż powinni przede wszystkim stosować się do kwot, które są wolne od zajęcia komorniczego. Oprócz tego, komornik nie może zajmować nawet grosza z tych kwot, które nie są dochodami osoby zadłużonej.

Co mówi polskie prawo na temat świadczeń 500+ oraz osób zadłużonych?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
W § 6 
Kodeksu Postępowania Cywilnego czytamy : Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Czy komornik ma prawo zajmować środki pochodzące z 500+?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
W 2016 roku nastąpiła nowelizacja polskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, w wyniku czego pojawił się przepis prawny jednoznacznie twierdzący, że komornik nie ma prawa do zajęcia środków pochodzących z 500+ znajdujących się na rachunku osoby zadłużonej.

Dlaczego komornik zajmuje środki 500+?

Warto pamiętać, że pieniądze, które wpływają na konto rodzica w ramach realizacji programu 500+ nie zostają w żaden sposób weryfikowane, zatem programy bankowe (i nawet pracownicy bankowi) traktują je jako zwykłe wpływy, które mogą trafić do komornika w przypadku gdy zajmuje on konto bankowe.

Odpowiednio, zajmując pieniądze na koncie, komornik nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że zajmuje pieniądze, które pojawiły się tam w ramach realizacji Programu 500+. Warto powiedzieć, że podobne sytuacje również często zdarzają się w związku ze świadczeniami alimentacyjnymi, które również według polskiego prawa nie podlegają zajęciu przez komornika.

Jak zachowywać się w sytuacji, gdy komornik zajmuje pieniądze przydzielone w ramach realizacji programu 500+?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
Należy jak najszybciej poinformować komornika o tym, że zostały przez niego zajęte środki pochodzące z programu Rodzina 500+, ponadto jeśli naprawdę chcesz przywrócić zajęte przez komornika pieniądze, które były przeznaczone dla Twoich dzieci, potrzebne będzie osobiste spotkanie z komornikiem. W trakcie takiego spotkania powinna zostać wyjaśniona cała sytuacja, a po zakończeniu takiej rozmowy i ustaleniu wszystkich szczegółów, trzeba będzie również zwrócić się do banku. Aby pracownik bankowy mógł uwolnić koszty, należy przygotować dokumenty potwierdzające Twoje prawo do świadczeń 500+ oraz dokument wydany przez organ egzekucyjny i potwierdzający zwolnienie środków.

Jak zachować się w przypadku, gdy komornik zajął całe konto bankowe?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy komornik, nie wiedząc o tym, skąd pojawiają się środki na koncie osoby zadłużonej, zajmuje całe konto. W takiej sytuacji warto podjąć kilka działań, które pomogą odzyskać świadczenia przeznaczone na dziecko, zajęte przez komornika:

 • Wydrukować potwierdzenia przelewów 500+ na konto osoby zadłużonej;
 • Przekazać informacje o przelewach w ramach programu 500+ na konto osoby zadłużonej do komornika;
 • Poprosić komornika o zwolnienie spod zajęcia komorniczego środków przelanych wcześniej na konto w ramach programu 500+.

Jeśli jednak komornik nie wyrazi zgody na zwolnienie kosztów, trzeba przygotować wniosek o zwolnienie środków spod zajęcia konta bankowego. Trzeba jednak pamiętać, że polskie prawo dokładnie nie wyznacza, do jakiego organu władzy należy kierować taki wniosek, ale logicznym rozwiązaniem będzie kontakt z instytucją sądową, która pomoże szybko i w zgodności z prawem przywrócić pieniądze należące do dziecka.

Aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów najlepiej założyć tak zwane konto socjalne, na które będą przekazywane wyłącznie te środki, które nie mogą podlegać egzekucji komorniczej.

Pismo do komornika o tym, że niepoprawnie zajął środki na Twoim koncie możesz wysłać pocztą, ale bardziej wygodnym i szybkim rozwiązaniem będzie kontakt elektroniczny, za pośrednictwem e-maila. W piśmie do komornika warto zawrzeć następujące informacje:

 • Dokładne oznaczenie kancelarii, do której wysyłasz list;
 • Twoje dane osobowe, w tym imię i adres zamieszkania;
 • W przypadku, gdy posiadasz konto socjalne – jego numer;
 • Nazwa banku, w którym masz konto;
 • Dane o świadczeniach socjalnych, które wpływają na Twoje rachunki;
 • Własnoręczny podpis.

Jak ubezpieczyć świadczenia socjalne?

Świadczenia w ramach programu 500+: czy mogą zostać zajęte przez komornika
Konta socjalne, zwane też antykomorniczymi pozwalają gromadzić środki, otrzymywane z tytułu różnych świadczeń socjalnych, w tym tych udzielanych w ramach realizacji programu Rodzina 500+. Takie konto pozwala wykonywać różne operacje bankowe, a nawet dokonywać płatności kartą, jednak pieniądze nigdy nie mogą zostać na nim zajęte przez komornika.

Oferty kont socjalnych posiada większość polskich banków, jednak jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie i będziesz posiadać dług, powinieneś poinformować komornika o tym, że posiadasz takie konto: tylko tak urzędnik może dowiedzieć się, że środki na konkretnym koncie w ogóle nie mogą zostać zajęte, a to z kolei pozwoli uniknąć niepożądanych błędów.

Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że komornik nie może zajmować pieniędzy udzielanych rodzinom w ramach realizacji Programu 500+, jednak jeśli nie wpływają one na specjalne konto socjalne, mogą wydarzyć się sytuacje, kiedy takie środki zostaną zajęte. W tym przypadku warto skontaktować się z komornikiem, który ma obowiązek przywrócenia pieniędzy udzielanych przez rząd na rzecz dzieci.

Komentarze są wyłączone.