Czym różni się zaliczka od zadatku?
Średnia krajowa w Polsce 2019
22 stycznia, 2019
Czym różni się zaliczka od zadatku?
Jak sprawdzić czy jestem w KRD?
23 stycznia, 2019
Czym różni się zaliczka od zadatku?

Temat zaliczki i zadatku do tej pory był dla Ciebie czymś obcym i odległym? Jeśli tak, a obecnie powinieneś dowiedzieć się więcej informacji na ten temat, nie musisz się obawiać. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem poradnikowym. Jednocześnie, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, służymy pomocą i fachową poradą. Życzymy udanej lektury!

Zadatek pozostaje jedną z najbardziej bezpiecznych i popularnych form ochrony interesów obydwu stron transakcji w przypadku obrotu nieruchomościami. Jest on ściśle określany przez artykuł 394 Kodeksu Cywilnego, którego paragraf 1 stanowi między innymi, że „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.” Warto wiedzieć, że najczęstszą wartością zadatku jest około 10 procent wartości nieruchomości. Co prawda, w zależności od umowy i postawionych przez stronę sprzedających oraz kupujących warunków, możliwe pozostaje określenie zadatku niższego lub wyższego.

Czym jest zaliczka?

Z kolei zaliczka, różni się od zadatku, ze względu na to, że jest ona z definicji zwrotną formą płatności. W przypadku, gdy nie zostanie zawarta transakcja, konieczne okazuje się być jej zwrócenie w wskazanym terminie na dany numer konta bankowego lub w innej, wybranej wcześniej formie. To doskonała forma w sytuacjach, gdy niepotrzebne wydaje się być zabezpieczenie transakcji. Warto wiedzieć, że na każde rozwiązanie, zarówno w formie zadatku lub zaliczki, muszą zgodzić się dwie strony transakcji, których funkcję pełni sprzedający i kupujący.

Zadatek vs. zaliczka?

Mówiąc najprościej, zaliczka jest doskonałą metodą w przypadku, gdy nie zależy nam aż tak na danej transakcji, aby zabezpieczać ją w formie zadatku. Ponadto pozostaje ona znacznie bardziej intuicyjna i mniej skomplikowana zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Niemniej jednak, sam zadatek to interesujący sposób dla obydwu stron w przypadku, gdy mamy do czynienia z istotnymi, na przykład ze względu na ich wartość transakcjami. Ponadto w przypadku zdecydowania się na zadatek przez kupującego, nie musi on obawiać się, że konieczne okaże się być spłacenie całości kwoty od razu. W ten sposób, zarówno sprzedający, jak i kupujący otrzymuje zabezpieczenie, a w przypadku wywiązania się z umowy, zadatek pokrywa część wartości ceny na przykład zakupywanej nieruchomości.

Funkcja zadatku

Czym różni się zaliczka od zadatku? Nadrzędną funkcją zadatku jest chronienie interesów dwóch stron. Pisząc strony, mamy na myśli, zarówno osobę sprzedająca, jak i kupującego. Rolą zadatku pozostaje zatem sankcją, która ma za zadanie ubezpieczenie od sytuacji, gdyby jedna ze stron nie zamierzała wywiązać się z dotychczasowej umowy. Co do umowy, zadatek obejmuje zarówno postanowienia dotyczące jej przedwstępnej formy, jak i uchylania się od postanowień zawartych w jej ostatecznej postaci. W przypadku przestrzegania praw, na które zgodziły się dwie strony, wpłacony zadatek jest brany pod uwagę jako część ustalonej wcześniej ceny za jaką zdecydował się zakupić nieruchomość kupujący.

Podsumowanie

Decydując się na różnego rodzaju transakcje warto bez względu na funkcję, jaką pełnimy dogłębnie przeanalizować cały temat. Bez względu na to, czy jesteśmy sprzedającymi, czy kupującymi nie możemy zapomnieć o ochronie naszej transakcji. Doskonałym sposobem na realizowanie tego aspektu jest ustalenie zadatku. Najczęściej wynosi on 10 procent wartości ceny danej nieruchomości, czy przedmiotu użytkowego, który ma paść naszym zakupem. Niemniej jednak, bardzo często możliwe jest doprecyzowanie elementów umowy i zdecydowanie się na mniejszy lub większy zadatek.

Komentarze są wyłączone.