Kredyt studencki - oprocentowanie, warunki przyznawania i spłata
Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca? Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej?
18 lutego, 2021
Kredyt studencki - oprocentowanie, warunki przyznawania i spłata
Podatek katastralny – czy kataster nieruchomości będzie obowiązywać w Polsce?
24 lutego, 2021
Kredyt studencki - oprocentowanie, warunki przyznawania i spłata

Liczba polskich studentów przekracza milion. Studia wyższe stały się już standardem, a wręcz koniecznością, by można było rozwijać zawodową karierę. Okazuje się, że nawet przyjęcie na darmową uczelnię państwową generuje koszty. Studiowanie w obcym mieście wymaga wynajęcia mieszkania, nie mówiąc już o kosztach utrzymania. Z pomocą przychodzi kredyt studencki. Sprawdź, jakie warunki oferują banki, które udzielają kredyty dla studentów.

Kredyt studencki 2021 w pigułce

Student pozostaje wyjątkowym klientem instytucji bankowej. Z jednej strony nie wykazuje najczęściej odpowiedniej zdolności kredytowej, ponieważ nie posiada historii kredytowej i nie generuje dochodów. Z drugiej jednak jest potencjalnym klientem, który w przyszłości może korzystać z licznych produktów bankowych, dzięki czemu instytucje te będą generować wysokie zyski.

Właśnie do takich osób dedykowany jest kredyt studencki. To finansowe wsparcie oferowane młodym Polakom, których nie stać na studiowanie, ale jednak chcą pobierać naukę na uczelniach wyższych. Ten produkt banków udzielany jest na preferencyjnych warunkach, nie ma wątpliwości, że staje się pomocą w obliczu braku oszczędności w celu uzyskania wykształcenia wyższego. Pamiętajmy, że potrzeby studentów są ogromne. Wylicza się, że średnie koszty utrzymania w skali miesiąca to średnio 2 tysiące złotych. Pomijamy czesne, jakie jest obowiązkowe na prywatnych uczelniach wyższych. Wydatki o tej wartości dotyczą raczej konieczności wynajmu mieszkania, utrzymania się oraz kosztów nabywania pomocy dydaktycznych. Większość studentów to nadal mieszkańcy terenów wiejskich, którzy na studia muszą opuścić rodzinny dom, by pobierać naukę w dużym mieście. Opcją, dzięki której jest to możliwe, staje się kredyt studencki. PKO czy inne instytucje bankowe oferują takie zobowiązania na zbliżonych zasadach współpracy. Oczywiście, każda z nich realizuje własną politykę kredytową, natomiast kredyty studenckie wykazują podobne parametry.

Należy wspomnieć, że instytucje bankowe w 2019 roku znacznie uprościły zasady udzielania tego rodzaju finansowego wsparcia. Dzisiaj kredyt studencki może być udzielony każdemu studentowi, bez względu na uczelnię, w jakiej ten podjął studia czy też termin złożenia wniosku o takie zobowiązanie. Do 2019 roku wniosek o kredyt studencki mógł być składany tylko przed rozpoczęciem roku akademickiego, zaś dzisiaj kredyt studencki na mieszkanie czy inny cel może zostać udzielony w trakcie całego roku. O nowych zasadach wspierania studentów mówi Konstytucja dla Nauki oraz specjalnie stworzona w tym celu Ustawa 2.0.

Przypomnijmy jednocześnie, że studenci mogą liczyć na współpracę z bankami już od 1998 roku. To wtedy w porozumieniu z rządem polskim powstała inicjatywa mająca na celu finansowe wsparcie osób, które podejmują naukę na uczelniach wyższych.

Ile wynosi kredyt studencki

Należy wiedzieć, że student otrzymuje comiesięczne wsparcie w ramach zobowiązania, jakim jest kredyt studencki. Banki wypłacają takie zobowiązanie w dogodnych transzach, a wysokość comiesięcznych wypłat student wskazuje we wniosku. Większość instytucji bankowych akceptuje wypłaty w wysokości:

  • 400 zł,
  • 600 zł,
  • 800 zł,
  • 1000 zł.

Student może wnioskować o kredyt na preferencyjnych warunkach, rozłożony na maksymalnie 60 transz, w przypadku podejmowania studiów doktoranckich jest to 40 transz. Tym samym, maksymalna wartość to 60 000 złotych albo dla osób uczęszczających na studia doktoranckie 40 000 złotych – tyle może wynieść kredyt studencki. Pekao czy inna instytucja, która takowy oferuje, stosuje takie same zasady przyznawania finansowego wsparcia i jego wartości.

O czym jeszcze warto wiedzieć, chcąc zaciągnąć kredyt studencki? Oprocentowanie tego produktu to sprawa kluczowa dla potencjalnych kredytobiorców. Okazuje się, że jest to niezwykle preferencyjne zobowiązanie – spłata kredytu dla studenta w okresie pobierania nauki oraz jeszcze 2 lata po ukończeniu uczelni wyższej i zdobyciu dyplomu następuje przy oprocentowaniu 0%. Odsetki w całości regulowane są z budżetu Państwa. Co ważne, na zmniejszenie prowizji od wypłacanych transz liczyć mogą studenci, którzy prowadzą rachunek ROR w wybranym banku. Ta wynosi w zależności od polityki kredytowej danej instytucji bankowej od 0% do 2,5%.

Kredyt studencki na mieszkanie i inne cele

Banki nie określają ściśle celu przeznaczenia środków, jakie pochodzą z kredytów studenckich, podstawą jest jednak możliwość finansowania bieżących potrzeb studenta. Tym samym, takie zobowiązanie może zostać przeznaczone na cele edukacyjne, ale też mieszkaniowe. Kredyt studencki może wspierać finansowo w zakresie opłat za wynajem lokum na czas pobierania nauki, ale coraz częściej jest to po prostu kredyt studencki na mieszkanie. Wszystko dlatego, że jego oprocentowanie jest niezwykle korzystne, a uzyskane środki mogą służyć jako wkład własny do kredytu hipotecznego.

Co więcej, ponieważ kredyt na studia udzielany jest na preferencyjnych warunkach, uzyskane środki mogą być inwestowane. Coraz częściej pomnażanie pieniędzy odbywa się poprzez lokowanie ich na kontach oszczędnościowych, w funduszach inwestycyjnych o ograniczonym ryzyku czy też na w pełni bezpiecznych lokatach.

Taka pożyczka studencka przeznaczana jest też na rozwój osobisty i zawodowy studentów. Środki pozwalają na uczestnictwo w zawodowych szkoleniach, specjalnych kursach albo rozwinięcie własnego biznesu. Co ciekawe, kredyt studencki może być wkładem własnym w przypadku uczestnictwa w programach pomocowych dla młodych, początkujących przedsiębiorców.

Kredyt studencki – warunki przyznawania

O kredyt studencki 2021 może starać się jedynie student wpisany na listę studentów uczelni wyższej. Tego rodzaju finansowe wsparcie przewidziane jest dla osób, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia. Student nie może mieć więcej niż 30 lat, a w przypadku studiów doktoranckich nie więcej, niż 35 lat. Nie ma natomiast znaczenia kierunek studiów ani ich stopień. Kredyt dla studenta przyznawany jest zarówno dla osób kształcących się na poziomie uzyskania tytułu licencjata, magistra, inżyniera, a także na studiach doktoranckich. Co więcej, znaczenia nie ma tryb studiów, bo takie wsparcie otrzymać mogą zarówno studenci studiów dziennych, wieczorowych, jak i zaocznych.

W jaki sposób przyznawany jest kredyt studencki? Warunki, jakie stawiają instytucje bankowe, są znacznie szersze. Okazuje się, że głównym czynnikiem, jaki ma wpływ na decyzję kredytową, pozostaje kryterium dochodowe. To wyliczane jest, patrząc na całe gospodarstwo domowe studenta, a każdego roku ogłasza je BIP. W tym roku dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy, niż 2 500 złotych netto. Chodzi o to, by pożyczki studenckie otrzymywali jedynie ci, którzy naprawdę takiego wsparcia potrzebują.

Ponadto, student, który stara się o tego rodzaju finansowe wsparcie, musi dostarczyć zgodę poręczyciela kredytu studenckiego. Najczęściej poręczycielem pozostają rodzice bądź rodzeństwo, które wyraża zgodę na spłatę udzielonej pożyczki, jeśli w wyznaczonym terminie nie zrobi tego główny kredytobiorca. Wyjątkiem są poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kiedy student nie posiada członków rodziny.

Osoby, które nie spełniają wymogów i nie mogą ubiegać się o kredyt studencki, rzadko otrzymują decyzję pozytywną w ramach innego rodzaju finansowego wsparcia ze strony banków. Główną przyczyną jest brak zdolności kredytowej. Nie oznacza to jednak, że nie mogą liczyć na dodatkowe środki. Z pomocą nierzadko przychodzą szybkie pożyczki, które są doskonałym źródłem finansowania w razie niespodziewanych wydatków czy tzw. czarnej godziny Przykładem może być pożyczka Freezl, udzielana na dowód osobisty do maksymalnej kwoty 7 000 złotych. Jeśli student ma pewność spłaty takiego zobowiązania zgodnie z zapisami w umowie, chwilówka może być rzeczywiście cenną pomocą. 

Kredyt studencki – warunki spłaty

Kredyty studenckie zaczynają być spłacane dopiero 2 lata po zakończeniu studiów. Dzięki temu absolwent uczelni wyższej ma czas na to, by rozwinąć karierę zawodową i generować dochód, który pozwoli na dogodne regulowanie comiesięcznych należności.

Banki, które oferują kredyt dla studenta, przyjmują jedną zasadę w kwestii płatności. Spłata pożyczki następuje w podwojonej liczbie rat, aniżeli ilość transz, jaka była wypłacana studentowi. Tym samym, jeśli ten wnioskował o 400 zł przez 30 miesięcy, teraz będzie płacił po 200 złotych w 60 comiesięcznych ratach. Warto również uwzględnić, że instytucje bankowe akceptują wcześniejszą spłatę kredytu studenckiego i za nadpłaty rat nie pobierają żadnej dodatkowej opłaty.

Co istotne, niektóre banki dają możliwość umorzenia części kredytu, nawet w wysokości 50% wartości takiego zobowiązania. Z takiej opcji mają szansę skorzystać absolwenci uczelni wyższych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz ci, którzy wciąż pozostają w trudnej sytuacji materialnej.

Co dzieje się z kredytem w przypadku przerwania nauki na studiach? Każdy bank wymaga przynajmniej dwukrotnego potwierdzenia studiowania w ciągu każdego roku wypłacania transz. Wystarczy, że student przedstawi ważną legitymację studencką. Jeśli tego nie zrobi, wypłaty transz zostają przerwane. Dokładnie taka sama zasada funkcjonuje w przypadku celowego przerwania studiów, zaś konieczność spłaty zobowiązania na typowych warunkach następuje po okresie 2 lat od tego zdarzenia.

Jak otrzymać kredyt studencki?

Student, który chce zaciągnąć kredyt studencki, musi spełnić szereg formalności. W wybranym oddziale banku składa:

  • wniosek o kredyt studencki,
  • zaświadczenie z uczelni, które jest potwierdzeniem, iż potencjalny kredytobiorca jest wpisany na listę studentów. Jeśli o finansowe wsparcie na preferencyjnych warunkach ubiega się osoba biorąca dopiero udział w rekrutacji na studia, również takie zaświadczenie jest wymagane,
  • dokumenty potwierdzające dochód przypadający na każdego członka rodziny w całym gospodarstwie domowym przyszłego kredytobiorcy,
  • dokument zabezpieczający kredyt studencki, czyli poręczenie osób trzecich.

Bankowość mobilna umożliwia dzisiaj wnioskowanie o kredyty dla studentów również przez internet. W tym celu należy wypełnić elektroniczny wniosek na platformie online kredytodawcy.

Co ważne, nie każdy bank oferuje produkty dedykowane studentom, wybór jest więc mocno ograniczony. Studenci mają do wyboru pekao kredyt studencki albo kredyt studencki pko bp. Chociaż warunki udzielania oraz spłaty takich zobowiązań są jednakowe niezależnie od wybranej instytucji bankowej, to dla studenta znaczenie może mieć jakość obsługi klienta, forma wnioskowania o kredyt, ewentualne prowizje za udzielenie finansowego wsparcia czy też czas, jaki dany bank potrzebuje na rozpatrzenie złożonego wniosku (maksymalnie jest to 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów).

Komentarze są wyłączone.