Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca? Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej?
Praca zdalna w domu – wszystko, co musisz o niej wiedzieć
12 lutego, 2021
Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca? Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej?
Kredyt studencki – oprocentowanie, warunki przyznawania i spłata
22 lutego, 2021
Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca? Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Przyznanie kredytu wiąże się oczywiście z nieuniknioną koniecznością dokonania jego spłaty w ściśle określonym czasie. Dokładna data całkowitej spłaty ustalona zostaje przy podpisywaniu umowy kredytowej. Przy zawieraniu tego typu umowy klient zobowiązuje się nie tylko do zwrotu pożyczonej kwoty, ale również i spłaty naliczonych przez dany bank odsetek razem do ewentualnymi dodatkowymi opłatami. Ponadto raty powinny być opłacane w określonych terminach. Co w przypadku, gdy klient zechce dokonać wcześniejszej spłaty kredytu? Oczywiście ma on do tego pełne prawo. Czy takie rozwiązanie jest jednak opłacalne? Wszystkie istotne informacje na temat wcześniejszej spłaty kredytu znajdziecie w tym artykule.

Czy wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna?

Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu musimy liczyć się z tym, że bank może zażądać od nas zapłaty prowizji z tego tytułu. Dlatego też przed spłatą należy dokładnie zapoznać się z umową kredytową oraz tabelą opłat i prowizji.

W przypadku przedterminowej wpłaty części kredytu oczywistym jest, że dojdzie wówczas do zmniejszenia raty bądź też skrócenia okresu kredytowania. Aby jednak jednoznacznie stwierdzić opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu, należy koniecznie sprawdzić, czy ewentualna prowizja nie przewyższy uzyskanych z tego względu korzyści.

Przykładowo, jeśli do końca ustalonego początkowo okresu kredytowania pozostało już stosunkowo niewiele czasu a prowizja związana z wcześniejszą spłatą kredytu jest dodatkowo wysoka, operacja wcześniejszej spłaty jest zdecydowanie nieopłacalna. Nie warto się więc wtedy na nią decydować. Aby jednoznacznie określić opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu najlepiej udać się do banku oraz poprosić o dokładną kalkulację kosztów oraz oszczędności z nią związaną.

Wyrok TSUE a zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

TSUE (czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) jest organem, którego orzeczenia mają zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. We wrześniu 2019 TSUE podjął istotną decyzję w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu.

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bank zobowiązany jest do zwrotu prowizji konsumentom w sytuacji, gdy zwrócą oni pożyczoną kwotę pieniężną przed końcem ustalonego w umowie terminu. Warunki zwrotu prowizji różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kredytem gotówkowym, czy też hipotecznym. Jak to w rzeczywistości wygląda?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wiemy już, że konsument, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu, ma prawo domagać się zwrotu prowizji. Jaka kwota może mu zostać zwrócona? Istnieje określona metoda liniowa pozwalająca na obliczenie części prowizji, którą bank może oddać kredytobiorcy. Zgodnie z tą metodą od liczby dni, w których miała obowiązywać umowa kredytowa odejmuje się faktyczną liczbę dni trwania tej umowy.

Następnie otrzymaną liczbę dni, o które została skrócona umowa dzieli się przez pełen okres kredytowania. Otrzymany wynik w procentach mnożony jest przez całkowitą kwotę poniesionej prowizji, a następnie zwracany konsumentowi. Aby lepiej to zobrazować przedstawiamy następujący przykład:

 • 1465 dni – liczba dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa kredytowa
 • 916 – dzień, w którym nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu
 • 549 – liczba dni, o które została skrócona umowa
 • 549/1465 wyrażone w procentach wyniosło 37,47%
 • Jeśli więc prowizja wynosiła przykładowo 1000 zł, wówczas bank powinien zwrócić konsumentowi kwotę 374,70 zł.

W celu uzyskania zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu należy złożyć odpowiedni wniosek. Według zapisów Kodeksu Cywilnego o zwrot ten można starać się w terminie do 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty kredytu. Czas, w którym bank powinien podjąć decyzję o zwrocie to 30 dni, jednak zazwyczaj odpowiedź dostaje się już po 14 dniach.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Koszty będące następstwem wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego związane są ściśle z datą podpisania umowy kredytowej. W przypadkach, gdy umowa została zawarta po dniu 21 lipca 2017 roku oraz minęło już więcej niż 3 lata od uruchomienia kredytu, wcześniejsza spłata kredytu nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kredytobiorcy, którzy podpisali zaś umowy przed wspomnianą wyżej datą, muszą liczyć się z tym, że ich bank będzie prawdopodobnie oczekiwał od nich pokrycia dodatkowych kosztów.

Jakie banki oferują gotowość do zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Kredytobiorcy, którzy z całą pewnością mogą liczyć na zwrot prowizji pobranej za wcześniejszą spłatę kredytu to klienci takich banków, jak:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • MBank,
 • Millenium Bank,
 • Nest Bank,
 • PKO BP,
 • Pekao SA,
 • Santander Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank oraz
 • Volkswagen Bank Polska.

Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot prowizji?

Aby uzyskać zwrot prowizji należy złożyć wniosek do banku, w którym otrzymało się kredyt. Wniosek ten nie zawsze jest dostępny na stronie kredytodawcy, jednak bez większego problemu można go znaleźć w sieci. Najważniejsze dane, które powinny znaleźć się w tego typu wniosku to:

 1. dane osobowe kredytobiorcy,
 2. dane pozwalające ustalić, o jakie zobowiązanie chodzi oraz
 3. określenie swojej prośby.

Bardzo dobrym posunięciem będzie w takim wypadku powołanie się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku oraz art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim (który mówi m.in, że: „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”).

We wniosku warto także podać numer konta, na który powinny zostać przesłane środki podlegające zwrotowi. Na przyspieszenie procedury wpłynie również dołączenie do wniosku wyciągu z konta bankowego, który udowodni, że przelew spłacający kredyt wykonany został przed terminem zapisanym w umowie.

Jak wygląda kwestia zwrotu odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Każdy bank ma obowiązek zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Inaczej jest jednak w przypadku zwrotu odsetek. Instytucja bankowa ma bowiem prawo odrzucić wniosek o zwrot odsetek w sytuacji, gdy zostały one naliczone od sumy zadłużenia na dzień regulowania spłaty. Jeśli jednak odsetki naliczone zostaną tak, jak gdyby kredyt zakończył się w czasie pierwotnie określonym w umowie, wówczas kredytodawca ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy część odsetek.

Kiedy zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu będzie zdecydowanie dobrym pomysłem w przypadku nagłego przypływu gotówki (np. wygrana na loterii lub niespodziewane otrzymanie spadku). Można wówczas tego dokonać praktycznie bez zastanowienia. Są to jednak bardzo rzadkie, można by powiedzieć mało realne sytuacje.

W rzeczywistości wcześniejsza spłata kredytu powinna być jednak dokładnie przemyślana. Warto zdecydować się na nią tylko wówczas, gdy będzie ona w pełni opłacalna. Wcześniejsza spłata kredytu to również dobry pomysł w sytuacji, kiedy zależy nam na szybkim zwiększeniu naszej zdolności kredytowej.

Wcześniejsza spłata kredytu w banku Santander

Każda instytucja bankowa rządzi się swoimi prawami. Dlatego też w każdym banku zasady obowiązujące w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu są inne. W przypadku banku Santander dla wszystkich kredytów w kwocie do 80 tysięcy złotych prowizja od wcześniejszej ich spłaty nie jest pobierana. Jednak dla pożyczek powyżej tej kwoty pobierana jest już prowizja w wysokości 4%.

Przedterminowa spłata kredytu – krok po kroku

Poniższe kroki pokazują w skrócie, jak zabrać się za dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu:

 1. Ze względu na fakt, iż przedterminowa spłata kredytu nie wymaga zbyt wielu formalności, można jej dokonać praktycznie w dowolnym momencie. Zanim jednak się na to zdecydujesz, koniecznie wybierz się na rozmowę z konsultantem, który przedstawi dokładne zestawienie kosztów spłaty kredytu przed terminem. W ten sposób dowiesz się, czy posunięcie to będzie dla Ciebie opłacalne.
 2. Po podjęciu decyzji konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej oraz ustalenie nowego terminu spłaty kredytu.
 3. Następnie pozostaje już tylko zwrot zadłużenia. Wpłaty dokonać można zarówno osobiście w oddziale banku, jak i wykonując przelew bankowy.

Często zadawane pytania

Jak wygląda sprawa opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w banku PKO BP?

Bank PKO BP posiada bardzo korzystną ofertę. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest bowiem zupełnie darmowa. W przypadku kredytu hipotecznego prowizja wynosi zaś 2%. Jest to więc stosunkowo niewiele.

Bank PKO BP – czy można liczyć na zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Klienci, którzy dokonali całkowitej spłaty zobowiązania przed terminem określonym w umowie mogą liczyć na zwrot kosztów prowizji. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty do dnia 11 listopada 2019 roku, aby uzyskać zwrot należy złożyć odpowiedni wniosek. Klienci, którzy spłacili kredyt we wcześniejszym terminie od dnia 12 listopada 2019 roku mogą liczyć na automatyczne rozliczenie kosztów prowizji za udzielenie kredytu (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku).

Jak wygląda sprawa opłat za wcześniejszą spłatę kredytu w banku Credit Agricole?

Przedterminowa spłata kredytu w tym banku nie wiąże się z pobraniem dodatkowych opłat. W celu uzyskania pełnych informacji należy jednak skontaktować się z doradcą tej placówki.

Jak sprawdzić jaka kwota zwrotu przysługuje nam za spłatę kredytu przed początkowo określonym terminem?

W sieci dostępna jest opcja wyliczenia orientacyjnej kwoty do zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego metodą opisaną wyżej. Kalkulator kredytowy podaje jednak tylko poglądową kwotę. W celu uzyskania informacji na temat kwoty ostatecznej warto zwrócić się do instytucji finansowej, która dokona dokładnych obliczeń.

Komentarze są wyłączone.