Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa 2019 w Polsce
Festiwale 2019 w Polsce – 10 imprez na które warto się wybrać w dniu wolnym
11 stycznia, 2019
Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa 2019 w Polsce
Horoskop finansowy 2019 rok
15 stycznia, 2019
Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa 2019 w Polsce

Większość Polaków postrzega sytuację związaną z zatrudnieniem i własną karierą zawodową pozytywnie. Gorzej jest w przypadku wynagrodzenia. Z tego, ile pieniędzy jest wypłacanych co miesiąc przez pracodawcę, zadowolonych jest tylko 50% naszych rodaków. Wiele z tych osób otrzymuje płacę minimalną.

Główny Urząd Statystyczny podaje regularnie, jaki jest poziom wynagrodzenia miesięcznego w polskich przedsiębiorstwach. O ile na koniec 2017 roku wynosiło ono 4 530 zł brutto, o tyle średni dochód z ostatniego kwartału roku 2018 wyniósł 4 823 zł.

Warto spojrzeć jeszcze na inne dane GUS. Okazuje się, że Polacy otrzymywali przeciętną wypłatę brutto w 2018 roku na poziomie 4 272 zł. Natomiast najniższa płaca w Polsce w roku 2018 wynosiła 2 100 zł. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w sektorze informacja i komunikacja – 8 402 zł, a najmniej – w administracji i działalności wspierającej – 3 500 zł

Czym jest płaca minimalna i średnia krajowa?

Najniższa pensja krajowa, czyli tzw. minimalne wynagrodzenie, to określona rozporządzeniem kwota. To oznacza, że nie można otrzymać niższej pensji, gdy ma się umowę o pracę w pełnym wymiarze. Oczywiście z tym świadczeniem powiązane są również dodatkowe pieniądze, które mogą być naliczane w zależności od przepracowanych lat, za pracę w trudnych warunkach itp. Do najniższej krajowej w Polsce doliczane są wyrównania z tytułu ponoszonych przez pracownika kosztów (np. dojazdy do pracy), różnego rodzaju gratyfikacje za dobre wyniki w pracy itp.

Kto ustala, ile wynosi najniższa krajowa brutto? Propozycję dolnego progu wynagrodzenia na dany rok przedstawia Radzie Ministrów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie, jeśli zostaje ona przyjęta, kwota jest konsultowana z Radą Dialogu Społecznego. Jej przedstawiciele mają czas do 15 lipca, aby się ustosunkować do przedstawionej rządowej propozycji. W sytuacji, gdy tego nie zrobią w określonym czasie, wtedy do 15 września rząd samodzielnie ustala wysokość aktualnej najniższej krajowej pensji. Nie wolno mylić płacy minimalnej ze średnią krajową – ta ostatnia to po prostu matematyczny, uśredniony wynik zarobków w różnych sektorach i na różnych stanowiskach w kraju w wybranym okresie.

Warto jednak mieć świadomość, że zarabianie minimalnej płacy może nie być wcale korzystne przy kredytach. Banki oczekują zwykle wyższych zarobków. Co wtedy robić? Pożyczka dla bezrobotnych jest alternatywą nie tylko dla osób bez pracy, ale również dla tych, którzy otrzymują najniższy, minimalny dochód. Niestety często krajowe wynagrodzenie netto bez dodatkowych świadczeń i premii wystarcza wyłącznie na oszczędne życie. Takie osoby często nie są również wiarygodne dla banków. Inaczej jest jednak z ofertą firm pożyczkowych skierowanych do najmniej zarabiających lub do osób bez dochodu.

Aktualna najniższa krajowa – ile wynosi i co się do niej dolicza?

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa 2019 w Polsce

Najniższa krajowa brutto 2018 wynosiła 2 100 zł. To oczywiście uległo zmianie w 2019 roku i płaca ta została podniesiona o 150 zł, czyli w sumie najmniej zarabiający otrzymają brutto 2 250 zł. Należy podkreślić, że ta kwota to niecałe 50% przeciętnego dochodu w Polsce, jaki jest przewidywany w 2019 roku. Niewielkiemu wzrostowi uległa także w br. minimalna stawka godzinowa w przypadku osób pracujących na umowę zlecenie, o dzieło itp. – teraz wynosi 14,7 zł brutto.

Ile wynosi najniższa krajowa 2019 netto? Oczywiście trzeba mieć świadomość, że kwota brutto to nie ta, którą otrzymujemy do ręki lub na bankowe konto od pracodawcy. Po odliczeniu wszelkich obciążeń i podatków osoba zarabiająca najniższą krajową otrzyma nie więcej niż 1 634 zł.

Na wzroście najniższej krajowej polskiej pensji najbardziej zyskają pracownicy rozpoczynający zatrudnienie w danej firmie. Wszystko dzięki zmianie przepisów z roku 2017. Wtedy uznano, że pracownicy nowozatrudnieni mają zarabiać nie mniej niż najniższa krajowa.

Nie wszystko zalicza się do płacy minimalnej. Chodzi przede wszystkim o:

  • pieniądze z okazji różnych jubileuszy;
  • wypłacane pieniądze z okazji zakończenia pracy przez pracownika (emerytura lub renta);
  • kwoty należące się za pracę w nadgodzinach;
  • ekwiwalent za przepracowane nocki.

Warto zauważyć, że płaca wielu pracowników nie ogranicza się tylko do podstawy wynagrodzenia, ale doliczane są również premie za dobre wyniki w pracy. Gdy zdarzy się tak, że suma dochodu i dodatku premiowego nie jest co najmniej taka, jak aktualna najniższa krajowa, wtedy przedsiębiorca musi wyrównać pracownikowi taką pensję do poziomu płacy minimalnej. Nie może to być więc mniej niż 2 250 zł w 2019 roku.

Ile wynosiła najniższa krajowa w latach 2010 – 2019

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa 2019 w Polsce Ustalanie poziomu minimalnego wynagrodzenia ma wiele plusów. Przede wszystkim umożliwia wyższy standard życia osób, które pobierają najniższą pensję, jednocześnie ograniczając ich wyzysk. Dodatkowo taka granica minimalnej płacy zwiększa przyszłą emeryturę i wpływa na wzrost wydajności pracy oraz wzrost gospodarczy kraju.

Najniższa krajowa w Polsce brutto w 2010 roku wynosiła 1 317 zł, a obecnie wzrosła do poziomu 2 250 zł. To dość duża różnica, ponieważ aktualnie można otrzymać netto kwotę większą, niż wynagrodzenie minimalne w 2010 roku.

Najniższa krajowa brutto i netto w Polsce w latach 2010 – 2019

Analizowany rok Wynagrodzenie minimalne netto Wynagrodzenie minimalne brutto
2010 984,15 zł 1 317 zł
2011 1 032,34 zł 1386 zł
2012 1 111,86 zł 1 500 zł
2013 1 181,38 zł 1 600 zł
2014 1 237,20 zł 1 680 zł
2015 1 286,16 zł 1 750 zł
2016 1 355,69 zł 1 850 zł
2017 1 459,48 zł 2 000 zł
2018 1 530 zł 2 100 zł
2019 1 633,78 zł 2 250 zł

Ile wynosi płaca minimalna w Europie

Nie wszystkie kraje UE mają coś takiego jak płaca minimalna, chociaż znajdziemy ją u większości członków Wspólnoty (22 państw). Założenie jest wszędzie podobne – podnosić systematyczne najniższe wynagrodzenie. Ustawowy poziom najniższej płacy nie obowiązuje w takich krajach jak Dania, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr i Włochy. W państwach tych stosowane są inne regulacje odnośnie do pensji minimalnej. Tam stawki są określane dla różnych branż osobno.

Polska wartość najniższej krajowej 2018 brutto, wynosząca około 503 €, w zestawieniu z płacami w innych krajach Unii Europejskiej plasuje się dopiero na 13 miejscu. Najwięcej zarabiają mieszkańcy Luksemburga – 1 999 €. Natomiast najniższa pensja obowiązuje w Bułgarii – 261 €. Podobną do polskiej płacę minimalna ma Estonia – 500 €, Słowacja – 480 € i Czechy – 478 €.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 3 lat płaca minimalna wykazywała największą dynamikę w Rumunii – wzrosła aż o 190 €. W Polsce płaca minimalna rosła dużo wolniej i pod tym względem zajmujemy środek zestawienia krajów UE. Najmniej dynamicznie wzrastała krajowa płaca w Wielkiej Brytanii, Grecji i Francji.

Według danych z 2014 roku tylko w czterech państwach unijnych, gdzie istnieje pensja minimalna, liczba osób ją pobierających przekroczyła 10% obywateli. Najwięcej pracowników najmniej zarabiających było w Rumunii (ponad 19%). Za to najmniej osób zarabiających płacę minimalną było w Belgii oraz Hiszpanii – około 1%.

Najniższa krajowa – ile wynosi na świecie?

W rankingach światowych najniższa minimalna krajowa 2018 jest w Sri Lance, gdzie wynosi 63 USD. Odrobinę wyższa jest pensja w Bangladeszu – 95 USD. Kontynentem, na którym średnie zarobki są najniższe, jest Afryka. Tam w roku 2016 roczne dochody kształtowały się na poziomie od 422 USD w Demokratycznej Republice Konga do 1 051 USD w Togo. Przeliczając na miesięczną pensję, wynosiła ona od 35,1 USD do 85,58 USD.

Nie we wszystkich krajach na świecie funkcjonuje płaca minimalna. Wtedy przeważnie stosowane są limity branżowe. Natomiast w USA płace minimalne godzinowe rekompensują minimalne koszty utrzymania. W tym kraju płaca minimalna wynosiła w roku 2000 889 €. Po niewielkim spadku w 2005 roku (655 €) ponownie zaczęła rosnąć i w 2017 osiągnęła poziom 1 192 €.

W krajach azjatyckich najmniej zarabiają mieszkańcy Indii – tam minimalna płaca miesięczna wynosi 139,1 USD. Lepiej jest w Chinach (141 USD) oraz Japonii – tam wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 937,83 USD.

W Australii dochody są wypłacane w systemie cotygodniowym, dwutygodniowym lub comiesięcznym. Minimalna pensja miesięczna wynosi tam 2397 USD.

Na rynkach światowych dominują pozytywne prognozy, jeśli chodzi o wskaźnik produktu krajowego brutto na kilka najbliższych lat. Dotyczą one głównie państw azjatyckich jak Chiny, Indie czy Turcja. Szybko mają się rozwijać także państwa w Europie – głównie Rumunia, Estonia oraz Polska (3%). Natomiast wzrost PKB w USA nie przekroczy prawdopodobnie poziomu 2,5%. Jednak pomimo korzystnej sytuacji ekonomicznej na świecie, płace wcale nie będą rosły równie szybko, co gospodarki narodowe i to nie jest dobra wiadomość dla pracowników.

Pomimo tego, że najniższa płaca w Polsce znacząco odbiega od średniej europejskiej, to jednak Polacy są coraz częściej zadowoleni ze swojej pensji oraz sytuacji zawodowej. Bez wątpienia Polacy patrzą na swoją przyszłą sytuację finansową pozytywnie, a do tego wielu z nich jest przekonanych, że ich wynagrodzenie wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie jest to wcale bezpodstawne oczekiwanie ze względu na coraz większy problem pracodawców ze znalezieniem rąk do pracy.

Warto pamiętać, że nawet gdy minimalna pensja nie starcza na niespodziewane wydatki, można je sfinansować pożyczką we Freezl. Zapraszamy!

 

Rate this post

Komentarze są wyłączone.