Jak obliczyć podatek dochodowy 2019?
Leasing czy kredyt – czym się różnią i co wybrać?
10 kwietnia, 2019
Jak obliczyć podatek dochodowy 2019?
Ile kosztuje wesele w Polsce 2019?
22 kwietnia, 2019
Jak obliczyć podatek dochodowy 2019?

Każdy pracujący legalnie obywatel Polski ma obowiązek płacenia podatku dochodowego. Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że do jego płacenia są zobowiązane jedynie firmy. To nieprawda, ponieważ podatek dochodowy muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a więc nie ma znaczenia czy pracujesz na etacie, czy też jesteś wspólnikiem. Rozliczenie się z fiskusem może być skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale jest to dość szybki proces – jak wzięcie pożyczki bez zobowiązań. Sprawdź, krok po kroku, jak obliczyć podatek dochodowy za rok 2019.

Jak obliczyć podatek dochodowy 2019?

Co to jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Jego wysokość jest zależna od wysokości dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania.

Rok 2019 obfituje w wiele zmian, także jeśli chodzi o ustawy podatkowe. Zajdzie w

Jakie zmiany podatkowe nadejdą w 2019 roku?

Rok 2019 zwiastuje kilka istotnych zmian w prawie podatkowym, o których warto wiedzieć.

 • opodatkowanie kryptowalut,
 • wyższy próg kwoty wolnej,
 • obowiązek złożenia wyłącznie w formie elektronicznej,
 • zmiana sposobu rozliczania kosztów leasingu samochodów,
 • wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki,
 • przychody z prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowanej w zeznaniu rocznym.

Powyżej wymieniliśmy sobie kilka najważniejszych zmian, które nadejdą wraz z rokiem 2019.

Jak obliczyć podatek dochodowy – progresywny?

Jeśli nadszedł czas na obliczenie podatku dochodowego za dany okres rozliczeniowy – powinieneś postępować według poniższych zasad:

 • Od kwoty przychodu od początku roku odjąć koszty od początku roku: wtedy otrzymamy kwotę dochodu.
 • Od kwoty dochodu odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów w KPiR). A wtedy otrzymamy pełny dochód potrzebny do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotówek.
 • Pomnożyć kwotę opodatkowania przez 18% (lub 32% – w zależności do jakiego progu dochodowego się zaliczamy: patrz tab.) kwotę podatku (WAŻNE: do 85 528 zł dochodu).
 • Od podatku odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka), a wtedy otrzymamy podatek należny za cały rok.
 • Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) – uzyskujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
Roczny dochód Skala podatku
do 85 528 zł 18%
powyżej 85 528 zł 32%

Podatek dochodowy uzyskujemy z wykonywania pracy na umowę. W ten sam sposób obliczamy także podatek progresywny przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatek od wynagrodzenia rozliczamy na formularzu PIT-37, natomiast prowadząc działalność: na PIT-36.Więc tak naprawdę różni je jedna mała różnica, lecz istotne jest to, aby tego nie pomieszać.

Jak obliczyć podatek dochodowy liniowy?

Zacznijmy może od tego, czym jest podatek dochodowy liniowy? Podatek liniowy (często jest nazywany płaskim podatkiem) to jedna z metod obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Stawka podatku liniowego zawsze, ale to zawsze, wynosi 19%. Ten rodzaj rozliczenia ma swoje wady i zalety – zresztą jak wszystko. Jedną z największych korzyści jest na pewno to, że przedsiębiorcy, którzy dużo zarabiają mają niższy próg opodatkowania, a jedną z większych wad tej metody jest to, że nie przysługują żadne ulgi (np. na dziecko), a także to, że nie można się rozliczać razem z małżonkiem.

Jak obliczyć podatek dochodowy 2019?

Krok po kroku – obliczamy podatek dochodowy:

 • Dochód oblicza się, odejmując od przychodu koszty jego uzyskania.
 • Od dochodu odejmuje się stratę, jeśli wystąpiła w poprzednich latach.
 • Odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które zapłaciliśmy w 2018 roku.
 • Mnożymy otrzymaną wyżej kwotę przez 19% – to wysokość naszego podatku.
 • Od otrzymanej kwoty odejmujemy 7,75% składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Odejmujemy wszystkie zaliczki podatku zapłacone w 2018 roku.
 • Wynik zaokrąglamy do pełnych złotówek.

Jak obliczyć podatek dochodowy ryczałt?

Przejdziemy teraz do kolejnej formy opodatkowania. Ryczałt jest jedną z kilku form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Stawka podatku ryczałtowego zależy od kilku czynników. Jego wysokość może się więc różnić i zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzi się działalność czy też – liczby pracowników.

Stawka podatku dochodowego ryczałtowego może wynosić:

 • 20% – dla osób wykonujących wolne zawody,
 • 17% – za świadczenie usług m. in. z dziedziny reprodukcji komputerowych nośników informacji, noclegowej, pomoc społeczna, agencje pracy tymczasowej,
 • 8,5% – w przypadku, gdy uzyskaliśmy przychody z działalności gastronomicznej czy wynajmu prywatnego do 100 tys. zł.,
 • 5,5% – m.in. za prowadzenie działalności budowlanej, roboty budowlane,
 • 3% – m.in. usługi w zakresie handlu,
 • 2% – m.in. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Krok po kroku – jak obliczyć podatek dochodowy ryczałt?

 • Od przychodu uzyskanym w miesiącu (kwartale) należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne (niewykorzystana część składki przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy).
 • Otrzymaną wyżej kwotę można jeszcze zredukować dzięki ulgom (np. darowizna).
 • Otrzymaną podstawę opodatkowania zaokrągla się.
 • Powyższą kwotę mnoży się przez procentową wartość ryczałtu.
 • Od otrzymanej kwoty należy odjąć 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej. Tak otrzymujemy kwotę, jaką należy wpłacić.

Praktyka czyni mistrza, czyli zastosujmy to w praktyce! Przykład:

Pan Kazimierz prowadzi działalność opodatkowaną według ryczałtu – stawka 5,5%. W lutym 2019 r. zapłacił składki ZUS uzależnione od przychodu. Społeczne wyniosły 800 zł, a zdrowotne 342,32 zł (do odliczenia 294,78 zł). Pan Kazimierz osiągnął przychód w wysokości 10.000 zł. Jak wyliczyć podatek, który ma do zapłaty do 20. marca?

 • 10.000 → tyle wynosi przychód Pana Kazimierza
 • 10.000 – 800 = 9.200 → przychód do opodatkowania
 • 200 * 5,5% = 506
 • 506 – 294,78 = 211,22
 • 211 – tyle wynosi zaliczka na podatek, podlegająca wpłacie do US

Jak obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy?

Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy dotyczy podatku liniowego i skali podatkowej. Koniecznie musimy sprawdzić, jak wyliczyć zaliczki co miesięczne na podatek dochodowy. Taką zaliczkę należy wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca, a dotyczy ona dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu.

Krok po kroku – jak obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy?

 • Najpierw obliczamy dochód, odejmując od przychodu od początku roku koszty (także od początku roku).
 • Od otrzymanej kwoty odejmuje się zapłacone od początku roku składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Otrzymujemy kwotę, którą trzeba zaokrąglić do pełnych złotych.
 • Jeśli mieścimy się w pierwszym progu podatkowym (18%), należy odjąć od podstawy opodatkowania 556,02 zł (nie dotyczy drugiego progu podatkowego 32%).
 • W kolejnym kroku odejmujemy 7,75% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone od początku roku.
 • Od tak wyliczonego podatku musimy odjąć zaliczki na podatek dochodowy, jakie już zapłaciliśmy od początku roku.
 • W ten sposób obliczamy zaliczkę za ostatni miesiąc i zaokrąglamy ją do pełnych złotych.
Numer kwartału Data opłacenia zaliczki
I kwartał do 20 kwietnia
II kwartał do 20 lipca
III kwartał do 20 października
IV kwartał do 20 stycznia następnego roku

Jak obliczyć podatek dochodowy od faktury?

Dla wielu to podatki, sprawy księgowe, to czarna magia, ale z obliczeniem podatku dochodowego od faktury poradzi sobie każdy. Jest to naprawdę bardzo proste, pod warunkiem, że znamy kilka kroków. Czyli przyjrzyjmy się –  krok po kroku – temu, jak obliczyć podatek dochodowy od faktury:

 • Od przychodu (kwota na fakturze) odliczamy koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Otrzymaną kwotę mnożymy przez 18%.
 • Odejmujemy kwotę pomniejszająca podatek – 556,02 zł.
 • Odejmujemy 7,75% składki zdrowotnej.
 • Otrzymujemy zaliczkę na podatek dochodowy od faktury.

Prawo podatkowe nie jest stałe – dość często ulega zmianom, czy to gorszym – czy to lepszym, trudno ocenić. Nie każdy jest księgowym i nie dla każdego sprawy rozliczania się są proste jak pestka, dlatego też powstały kalkulatory internetowe, które pomogą tym, którzy nie czują się na siłach, by obliczyć swój podatek dochodowy.

Sprawy podatkowe nie należą do lubianych ani też łatwych, jednak prowadząc działalność gospodarczą nie da się ominąć tego tematu. Z problemami, odnośnie rozliczania się, borykają się najczęściej młodzi przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie do końcą mają wiedzę – lub rozumieją – kwestie podatkowe. Dlatego tak ważne są tego typu artykuły, jak ten, aby jak najwięcej osób było świadomych tego, jak ważne jest prawidłowe rozliczanie się z fiskusem.

Rate this post

Komentarze są wyłączone.