Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?
Czemu wzorowi uczniowie pracują na dwójkarzy i na czym polega tajemnica ich sukcesu?
7 sierpnia, 2019
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?
Minimalne wynagrodzenie 2021 — co nas czeka w przyszłym roku?
11 grudnia, 2020
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Chyba każdy z nas słyszał już o tarczy antykryzysowej, ale czy na pewno wiemy już o niej wszystko? Co tak naprawdę oznaczają kolejne numery w tarczy antykryzysowej. Kto może z niej skorzystać, czy na pewno jest to tarcza pomocowa?

Tarcza antykryzysowa – co to jest i dla kogo?

W wielkim skrócie tarcza antykryzysowa jest to pakiet antykryzysowy dla firm w ramach działań rządu, który pomaga nam, czyli społeczeństwu w skutkach wywołanych pandemią. Tarcza kryzysowa jest dla różnych grup osób – większości dla przedsiębiorców, lecz możemy też znaleźć pomoc również dla pracowników jak i samorządów. Jeżeli chodzi o pomoc dla firm jest to zarówno jak i dla osób samozatrudnionych, mikro, małych czy dużych przedsiębiorstw. W zależności od rodzaju możemy je podzielić na kilka sposobów. Skupmy się na przybliżeniu każdej tarczy z osobna, żeby wszystko nam się usystematyzowało.

Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Jakie mamy tarcze antykryzysowe?

Od początku pandemii mieliśmy już do czynienia z różnymi wersjami tarczy antykryzysowej. Pierwsza wersja ujrzała światło dzienne 2 kwietnia. Po około 3-4 tygodniach wychodziły kolejne wersje pakietu antykryzysowego dla firm. Teraz trochę się im przyjrzymy.

Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Tarcza antykryzysowa 1.0 

Jest to pierwsza tarcza, z którą mieliśmy do czynienia. Weszła w życie 2 kwietnia, zaraz po pierwszych oficjalnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Tarcza ta wprowadziła kilka rozwiązań, które miały pomóc pracodawcom i pracownikom utrzymać miejsca pracy. W tarczy zostało wprowadzone m.in.

 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów na opiekę na dziecko do 8 roku życia,
 • pożyczka 5000 zł dla mikro przedsiębiorstw, które zatrudniają min. 1 pracownika. Pożyczka ta mogła zostać umorzona w pewnych sytuacjach,
 • zwolnienie ze składek ZUS – pozwalało to na umorzenie składek ZUS od marca do maja dla samozatrudnionych i firm do 10 osób,
 • różne pomoce pracowników w czasie pandemii – m.in.
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?
 • przestój ekonomiczny (w momencie spadku obrotu przedsiębiorca mógł się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników. Podczas trwania dofinansowania, nie można zwolnić pracowników),
 • ograniczenie wymiaru pracy pracownikom (w przypadku spadku obrotów pracodawca mógł obniżyć etat, lecz nie mniej niż do 0,5 etatu i nie więcej niż 20%. Pomoc polegała na dofinansowaniu wynagrodzeń do połowy pensji po obniżeniu czasu pracy)
 • dofinansowania z powiatowego urzędu pracy (pracodawca mógł ubiegać się o pomoc do starosty polegające na dofinansowaniu części wynagrodzeń pracowników)

Tarcza antykryzysowa 2.0

Jest to druga tarcza, z którą  mieliśmy do czynienia. Weszła w życie z dniem 20 kwietnia 2020. Wprowadzała kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców jak i modyfikowała już te istniejące. Najważniejsze postulaty i zmiany to:

 • zwolnienie ze składek ZUS dla firm do 49 pracowników w wysokości 50% łącznej kwoty składek od marca do lipca (przypomnijmy, wcześniej było tylko dla firm zatrudniających do 10 pracowników),
 • zostało wprowadzone odroczenie terminów płatności na raty lub umorzenie zobowiązać podatkowych. W wielkim skrócie oznacza to, że przedsiębiorstwa, które wykorzystały cały limit pomocy de minimis (w ciągu dwóch lat obrachunkowych mamy limit 200 tysięcy euro) to mimo wszystko w ramach tarczy i walki z pandemią mogą się ubiegać o dofinansowania.
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?
 • zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów został wydłużony,
 • nowością w tej tarczy było również to, że zwolnienie z opłacanie składek nie stanowiło przychodu przedsiębiorstwa,
 • przyznawanie świadczeń o dofinansowanie od miesiąca, kiedy zostały złożone dokumenty, a nie od momentu rozpatrzenia wniosku,
 • w świadczeniu postojowym został zdjęty wymóg przychodu. W tarczy 1.0 nie mógł być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz maksymalnie trzy razy będzie można ubiegać się o świadczenie postojowe,
 • pożyczka 5000 została rozszerzona również dla firm, które nie zatrudniają pracowników. Jedyny warunek to firma prowadzona min. 3 miesiące

Tarcza antykryzysowa 3.0

Tak jak poprzednim razem jest to nowa odsłona tarczy antykryzysowej. Trzecia tarcza wprowadza kolejne zmiany i modyfikacje w porównaniu do poprzednich m.in.:

 • zwolnienie ze składek ZUS – w nowej tarczy kolejna grupa przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tej pomocy na dwa miesiące tj. osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz dochód z działalności nie może być wyższy niż 7000 zł, lecz przychód może przekraczać kwotę 15.681 zł,
 • z nowości również doszło zwolnienie z opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy korzystają z Ulgi na start w kwestii opłacania składek, lecz działalności musi być założona przez 1 kwietnia 2020,
 • pożyczka 5000 – trzecia tarcza wprowadziła tutaj drobną zmianę – o pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 kwietnia 2020 (wcześniej było to 1 marca 2020),
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Tarcza antykryzysowa 4.0 

Tutaj jak w poprzednich tarczach mamy pomoc dla przedsiębiorców, utrzymanie miejsc pracy. Tarcza weszła w życie 24 czerwca 2020, najważniejsze zmiany:

 • nadal zostaje utrzymany zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia,
 • zostały doprecyzowane przepisy o pracy zdalnej m.in. to, że materiały do pracy zdalnej zapewnia pracodawca,
 • kolejna zmiana, która doszła, niekoniecznie dobra dla pracowników to jest to, że pracodawca bez uzyskania zgody swoich pracowników, może wysłać ich na przymusowy urlop, bez uwzględniania planów urlopowych,
 • tarcza nadal podtrzymuje pomoc w postaci postojowego dla pracodawców, którzy jeszcze nie skorzystali z takiej pomocy,
 • tarcza daje możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego czasu pracy pracownikom nawet na 6 miesięcy. 
Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Tarcza antykryzysowa 5.0 i 6.0 

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych tarcz, te będą branżowe. Będą mogły się o nie ubiegać firmy, które mają wpisane odpowiednie kody PKD. W ramach tarczy 5.0 od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia m.in. postojowe, zwolnienia z opłacania składek. Jeżeli chodzi o tarczę 6.0, to musimy na jeszcze trochę poczekać, ale wygląda na to, że będzie ona przeznaczona w większości dla branży gastronomicznej.

Tarcza antykryzysowa (zwolnienie z ZUS, pożyczka, subwencja, postojowe) – hit czy kit?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tarcz antykryzysowych

Mimo dopływających z każdej strony informacji na temat tarcz, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. W ramach podsumowania tego artykułu chcemy na końcu przedstawić najczęstsze pytania dotyczące tarczy wraz z odpowiedziami.

Pamiętajmy jednak, że tarcze kryzysowe to nie wszystko. Mamy również inne możliwości pomocy. Możemy ubiegać się do dofinansowania z naszych gmin, czy dotacji unijnych. Warto szukać pomocy z każdej możliwej strony. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy na „już”, bądź jesteśmy w trudnej sytuacji, chociażby dopadnie nas kwarantanna, warto rozważyć pożyczki online, które można otrzymać bez wychodzenia z domu. 

Czy wykonanie testu pracownikowi w celu wyeliminowania podejrzenia zarażenia koronawirusem ze środków pracodawcy może być uznany za koszt uzyskania?

Tak, koszt badań na koronawirusa przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, odpowiednio udokumentowane, spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów

Czy świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego?

Tak, świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego.

Czy w przypadku zwolnienia pracowników firma będzie musiała zwrócić koszty uzyskanego wsparcia?

W przypadku zwolnienia pracownika przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrócenia dofinansowania wraz z odsetkami.

Jeśli pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie ma stawkę godzinową, to przy staraniu się o dofinansowanie ze starostwa, jak należy wyliczyć liczbę godzin, a tym samym wysokość dofinansowania?

Należy oszacować liczbę godzin, np. na podstawie średniej z ostatnich miesięcy. Pod koniec trwania dofinansowania przedsiębiorca będzie się rozliczał z otrzymanych środków i należy podać rzeczywistą liczbę godzin, jaką pracownik przepracował. 

Komentarze są wyłączone.