Wady i zalety zawieszenia firmy
Jak zostać łowcą promocji w sieci?
6 kwietnia, 2018
Wady i zalety zawieszenia firmy
Ankieta: jakie zniżki chcesz otrzymywać? Pomóż nam stać się najlepszym serwisem szybkich pożyczek dla Ciebie
12 kwietnia, 2018
Wady i zalety zawieszenia firmy

Mikro firmy w Polsce radzą sobie różnie. Czasami jest to działalność założona przez osobę bez perspektyw na zatrudnienie, które musiała już podjąć jakiś krok. Taką możliwość dają urzędy pracy, które wypłacają dotacje na założenie pierwszej firmy. Zwykle tak uzyskane środki to jedyny kapitał, za który można kupić potrzebny sprzęt lub towar. Kwoty wahają się między 23 a 25 tys. zł, więc nie jest to wystarczający kapitał początkowy i wiele osób wspomaga się dodatkowo kredytem.

 

Biorąc pod uwagę, że na początku firma nie przynosi zysków, to mali przedsiębiorcy odnotowują spore straty. W pewnym momencie problemem stają się płatności stałe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, czynsz, energia itd. Wiele takich firm istnieje tylko rok, bo takie są warunki podyktowane przez urząd pracy przy przyznawaniu dotacji. Zamiast popadać w dalsze zadłużenie przedsiębiorcy poddają się i likwidują działalność gospodarczą. Ale można też przyjąć inną opcję, zawiesić firmę na dwa lata, znaleźć pracę i przez ten czas podreperować swoje finanse. Być może z czasem pojawią się nowe możliwości, pomysły i perspektywy. Wtedy będzie można odwiesić działalność w wybranym momencie i spróbować jeszcze raz. Być może uda się to pogodzić z pracą na etacie a firma będzie możliwością uzyskania dodatkowych dochodów. To dla wielu osób optymalne rozwiązanie, trzeba jednak pamiętać, jakie są konsekwencje zawieszenia firmy.

Zawieszenie firmy-wady i zalety

Zawiesić firmę można jedynie w przypadku, kiedy nie zatrudniamy pracowników. Przedsiębiorca wnioskujący o zawieszenie działalności sam określa ramy czasowe, jednak muszą zawierać się między 30 dniami a 24 miesiącami. Wiele firm korzysta z kilkumiesięcznego zawieszenia regularnie co roku, np. w przypadku, kiedy prowadzą typową działalność sezonową.

Takie rozwiązanie przynosi korzyści w postaci niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i towarzyszących im opłat (chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe). Nie opłacamy też wtedy ubezpieczenia zdrowotnego. Zawieszenie działalności sprawia też, że przedsiębiorca nie jest również zobowiązany do płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca w czasie zawieszenia nie jest też zobowiązany do składania deklaracji podatkowych.

Pamiętać jednak trzeba, że zaciągnięte przed zawieszeniem firmy zobowiązania nie znikają na ten okres. Wszelkie raty kredytu czy koszty stałe związane z utrzymaniem lokalu (o ile taki jest) muszą być nadal opłacane w terminie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani umową. W kwestii utrzymania lokalu będziemy jedynie zyskiwać na opłatach za energię i wodę, bo ich zużycie będzie znikome lub zerowe. W przypadku, kiedy decydujemy się na maksymalny okres zawieszenia, warto po prostu zrezygnować z lokalu jeśli nie ma konieczności np. przechowywania tam drogiego sprzętu.

W czasie zawieszenia działalności można też ściągać wszystkie wierzytelności od kontrahentów czy klientów, tu nie ma żadnej blokady ze względu na status firmy. Można też podjąć kroki w celu spieniężenia majątku firmy zamrożonego w sprzęcie czy innych aktywach.

Ważne, aby pamiętać, kiedy kończy się zawieszenie firmy, ponieważ od następnego dnia powstaje już obowiązek uiszczania wspomnianych składek. Nawet jeśli po upływie jednego dnia zawiesimy firmę ponownie, konieczne będzie zapłacenie składek proporcjonalnie, a ubezpieczenia zdrowotnego za cały miesiąc.

Komentarze są wyłączone.