Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?
Alimenty — jak złożyć pozew o alimenty oraz ile wynoszą alimenty na dziecko w 2021 roku?
22 stycznia, 2021
Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?
Praca zdalna w domu – wszystko, co musisz o niej wiedzieć
12 lutego, 2021
Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?

Co roku większość dorosłych Polaków musi zmierzyć się z nieprzyjemnym obowiązkiem złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Część podatników nadpłaca jednak podatek lub korzysta z różnych ulg. Wtedy przysługuje zwrot podatku. Sprawdzamy, ile się czeka na zwrot podatku.

Rozliczenie się z fiskusem to przykry obowiązek, z którego muszą wywiązać się podatnicy w Polsce, ale i w innych krajach, ponieważ część naszych rodaków pracuje za granicą. Na szczęście różne ulgi pozwalają obniżyć należny podatek i sprawiają, że należy się wtedy zwrot podatku. W takiej sytuacji warto jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Wtedy dostaniesz również szybciej zwrot podatku. Sprawdź, kiedy zwrot podatku otrzymasz[3] [PS4]  i jak rozliczyć się z podatku.

Zwrot podatku – jak się rozliczyć?

W ostatnich latach najłatwiej się rozliczyć, korzystając z platformy internetowej „Twój e-PIT”. Warto dodać, że podatnicy indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mają już wypełniony wstępnie PIT. W takim dokumencie można wprowadzić zmiany (np. uwzględnić przysługujące ulgi) lub zatwierdzić dokument bez żadnych modyfikacji. Jeśli chcemy wypełnić formularz zeznania podatkowego samodzielnie, trzeba poczekać na dokumenty przekazane przez pracodawcę. Ten ma czas na przekazanie PIT-11 do 1 marca 2021 roku i może to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej.

Należy przypomnieć jednak, że formularz podatkowy w serwisie „Twój e-PIT” dostępny jest dopiero od 15 lutego. Można także skorzystać z różnych aplikacji, które pomagają wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Najczęściej wystarczy w nich podać dane osobowe i dane dotyczące przychodu, zapłaconego podatku, składek na ubezpieczenia i wybrać odpowiednią ulgę, a oprogramowanie samo wyliczy i uzupełni poszczególne pola formularza PIT.

Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?

Zwrot podatku a ulgi

Na zwrot podatku mają wpływ liczne ulgi, jakie przysługują podatnikom. Oto ich lista za 2020 rok.

Odliczenia od podatku:

 • Prorodzinna (na dzieci) – została dokładniej opisana w dalszej części artykułu.
 • Składki zdrowotne – 7,75% podstawy.
 • Ulga abolicyjna – za pracę za granicą. Uwaga! W 2021 została znacznie ograniczona.

Odliczenia od dochodu:

 • IKZE – pieniądze odkładane na emeryturę. W 2020 roku można wpłacić nie więcej niż 6272,40 zł.
 • Ulga termomodernizacyjna – koszty związane z termomodernizacją budynku można odliczyć maksymalnie do 6 lat wstecz. Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł.
 • Ulga na badanie i rozwój – do 150% wydatków.
 • Składki ZUS – składki zapłacone w całym roku podatkowym.
 • Ulga na leki – koszt zakupu leków pomniejszony o 100 zł za każdy miesiąc roku.
 • Ulga rehabilitacyjna – na sprzęt do rehabilitacji.
 • Ulga na samochód – maksymalnie 2280 zł. Potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Darowizna na cele charytatywne – bez limitu.
 • Ulga dla krwiodawców – maksymalnie 6% dochodu.
 • Ulga za osocze – za 1 l można odliczyć 350 zł, a maksymalnie 8750 zł.
 • Ulga na internet – Już kilka lat temu ulga na internet została mocno ograniczona. Obecnie z takiego odliczenia można korzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe (w dwóch składanych deklaracjach rocznych). Nie można rozdzielić tej ulgi, np. skorzystamy z niej w 2020 roku, a potem dopiero w 2022 roku itd. Maksymalna kwota ulgi to 760 zł. O taką kwotę można zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Najpopularniejsza jest jednak ulga na dzieci.

Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?

Zwrot podatku na dziecko

Kolejny sposób na to, żeby przysługiwał zwrot podatku 2021, to ulga, którą mogą wykorzystać rodziny z dziećmi. Ta ulga wygląda następująco:

 • 1112,04 zł – gdy w rodzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci,
 • 2000,04 zł – gdy w rodzinie jest troje dzieci,
 • 2700,00 zł – gdy w rodzinie są cztery i więcej dzieci.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem ulga przysługuje, gdy łączne dochody małżonków nie przekroczyły w 2020 roku 112 tys. zł. Przy dwojgu dzieci i więcej powyższe ograniczenie nie ma zastosowania. Jeśli dziecko miało własne dochody i zarobiło więcej niż 3089 zł w ciągu roku, wtedy ulga na to dziecko jest niemożliwa.

Należy pamiętać, że ulga na dziecko przysługuje do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli dzieci się uczą. Odnośnie do dzieci niepełnosprawnych nie ma limitu wiekowego. Zwrot podatku wynikający z ulgi na dziecko jest wypłacany razem z pozostałą nadpłatą podatku (może to być również jedyna nadpłata). Ulgę na dziecko oblicza się w załączniku PIT/O.

Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?

Zwrot podatku a wspólne rozliczenie małżonków

Aby zapłacić mniejszy podatek i tym samym otrzymać większy jego zwrot, warto rozliczyć się nie osobno, ale razem z małżonkiem. Taki sposób rozliczenia jest najkorzystniejszy szczególnie wtedy, gdy jednego z małżonków obejmuje już stawka 32%. Dzięki uśrednieniu taka osoba zapłaci niższy podatek. Małżonkowie mogą wypełnić wspólny PIT nawet wtedy, gdy jedno z nich nie miało żadnego dochodu przez cały rok. Podstawa podatkowa jest sumowana, a następnie jest dzielona przez dwa. Dopiero od tego oblicza się podatek, który mnoży się następnie razy dwa.

Wspólnie rozliczenie jest możliwe, gdy małżonkowie:

 • pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2020 rok,
 • mają wspólnotę majątkową,
 • nie są opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem, kartą podatkową.

Zwrot podatku a kwota wolna od podatku

Gdy podatnik rozlicza się za pomocą PIT-36 lub PIT-37, może zmniejszyć podatek wykorzystując kwotę wolną od podatku. Jej wysokość zależy od podstawy:

 • Do 8 tys. zł – podatek jest pomniejszany o 1360 zł.
 • Od 8001 do 13 tys. zł – od 1360 zł odejmuje się następującą kwotę: 834,88 zł x podstawa obliczenia podatku pomniejszona o 8000 zł / 5000 zł.
 • Od 13 001 do 85 528 zł – podatek niższy o 525,12 zł.
 • Od 85 529 do 127 tys. zł – od 525,12 zł odejmuje się następującą kwotę: 525,12 zł x podstawa obliczenia pomniejszona o 85 528 zł / 41 472 zł.
 • Od 127 001 zł – nie można wykorzystać wolnej kwoty od podatku.

Kiedy zwrot podatku 2021?

Ile trzeba czekać na zwrot podatku? Okres zwrotu zależy tak naprawdę od daty złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT. Zwrot podatku zależy także od tego, w jaki sposób formularz został dostarczony do fiskusa. Ile trzeba czekać na zwrot podatku 2021:

 • do 45 dni – przy złożeniu formularza PIT przez internet;
 • do 90 dni – przy złożeniu formularza papierowego PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.

Powyższe okresy są liczone od zaakceptowania założonego formularza PIT. Gdy podatnik nie dokona zatwierdzenia wstępnie wypełnionego PIT-u, zostanie to zrobione automatycznie 30 kwietnia.

Jak obliczyć zwrot podatku?

Zwrot podatku oznacza sytuację, gdy suma wszystkich wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy jest większa niż należny podatek. Taka nadpłata może się pojawić także, gdy korzysta się z różnych ulg , które zostały wcześniej wymienione. Aby można obliczyć wysokość zwrotu podatku, trzeba wypełnić roczne zeznanie podatkowe. To właśnie w takim formularzu może zostać wykazana nadpłata, która upoważnia do zwrotu podatku. Trzeba wprowadzić wszystkie dane na temat zarobków, zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy i wpłat na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Każda ulga pomniejsza podatek i zwiększa kwotę nadpłaty. Najszybciej uzyskuje się zwrot podatku na konto bankowe. Od 2019 roku wpisuje się jego numer bezpośrednio w deklaracji PIT-37 (część N) i PIT-36 (część V). Dane te można dostarczyć także za pomocą druku ZAP-3. Można go pobrać z internetu i odesłać online (potrzebny podpis kwalifikowany) lub papierową wersję do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

Zwrot podatku 2021. Jak długo czeka się na zwrot podatku PIT i innych podatków?

Zwrot podatku akcyzowego

Nie tylko zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje. Podobna sytuacja może być także w przypadku innych podatków. Jednym z nich jest podatek akcyzowy. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej niż przy PIT. Tutaj pieniądze odzyskują rolnicy za akcyzę przy zakupie paliwa rolniczego. Wniosek o odzyskanie podatku akcyzowego można składać 01.02 – 01.03 2021 roku. Wraz z formularzem trzeba dołączyć dowody zakupu paliwa. Można także starać się o odzyskanie podatku akcyzowego dla posiadaczy bydła.  Kwota, jaką mogą odzyskać rolnicy, zależy od tego, ile mają uprawianej ziemi i od średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanego przez rolnika bydła. Ograniczenia w tym podatku to:

 • 100 zł w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych;
 • 30 zł w przeliczeniu na każdą DJP bydła.

Zwrot podatku VAT

Wielu przedsiębiorców korzysta ze zwrotu VAT. Deklarację VAT sporządzało się na koniec miesiąca lub kwartału do września 2020 roku, a od października było to już JPK VAT7. Zwrot podatku VAT przysługuje za zakupione rzeczy i usługi potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca decyduje, jaki termin odzyskania podatku jest dla niego najlepszy:

 • 60 dni – to główny termin.
 • 25 dni – czas skrócony, dostępny dla niektórych podatników.
 • 180 dni – okres wydłużony dla podatników, którzy nie wykazali żadnej sprzedaży lub żadnych zakupów.

Aby wystąpić o odzyskanie VAT, należy prawidłowo wypełnić plik JPK V7M / JPK V7K, który jest dostarczany fiskusowi co miesiąc lub co kwartał. W czasie generowania tego pliku wpisuje się termin zwrotu i kwotę zwrotu. Nie trzeba już składać dodatkowych formularzy.

Zwrot podatku z zagranicy

Wielu Polaków pracuje także za granicą. Oni najczęściej rozliczają się w kraju wykonywania pracy. Warto jednak zauważyć, że mogą również odzyskać nadpłacony za granicą podatek. Oto kilka informacji dotyczących krajów, w których pracuje najwięcej Polaków.

Zwrot podatku z Holandii

Polacy pracujący w Holandii muszą płacić podatki, ale też mogą liczyć na zwrot podatku. W tym celu trzeba oczywiście złożyć roczne zeznanie podatkowe. Od 2015 roku trzeba dołączyć do zeznania zaświadczenie UE/WE o dochodach w Polsce i innych krajach. Na zwrot podatku czeka się od 3 do 12 miesięcy. Zwrot przysługuje za 5 lat wstecz.

Zwrot podatku z Anglii

O zwrot podatku z Anglii można wystąpić po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia lub po zakończeniu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Można się ubiegać o zwrot podatku do 4 lat wstecz. Trzeba jednak koniecznie posiadać numer ubezpieczenia National Insurance.

Zwrot podatku z Niemiec

Polacy pracujący w Niemczech mogą się ubiegać o zwrot podatku za 4 lata wstecz. W 2021 roku termin składania rocznych zeznań podatkowych został wydłużony do 31 sierpnia. Zwrot podatku przysługuje przy nieograniczonym obowiązku podatkowym (praca na terenie Niemiec ponad 183 dni w roku). Na zwrot podatku z Niemiec czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Zwrot podarku to pieniądze, na które często z niecierpliwością czeka wielu podatników. Nierzadko zwrot nadpłaty podatku pozwala sfinansować pilne wydatki gospodarstwa domowego. Gdy jednak zwrot podatku się przedłuża, warto znaleźć alternatywne finansowanie. Dobrym rozwiązaniem może okazać się pożyczka Freezl – szybka, bez skomplikowanych formalności, pozwalająca zdobyć gotówkę nawet na najpilniejsze wydatki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Często zadawane pytania

Czy zawsze trzeba rozliczać się z podatku?

Jeśli w ciągu roku podatkowego podatnik uzyskuje przychody, ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Większość dochodów jest opodatkowana. Jeśli uzyskuje się dochód, który formalnie jest zwolniony z opodatkowania, nie zawsze oznacza to, że można zrezygnować ze złożenia rocznego zeznania PIT. Takiego PIT-u nie trzeba składać, gdy nie osiągnęło się żadnego przychodu lub był to dochód opodatkowany ryczałtem (np. wygrana w konkursach).

Co grozi za spóźnienie w złożeniu formularza PIT?

Podatnik ma czas na złożenie rocznego formularza PIT do 30 kwietnia (wyjątek to PIT-28, który składa się do 1 marca). Spóźnienie w złożeniu deklaracji może skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. Nakładana jest wtedy kara grzywny do 720 stawek dziennych, a czasami może skończyć się to również pozbawieniem wolności. To jednak przy dużych uszczupleniach budżetu. Przy niskich kwotach należnego podatku (do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia) to zwykle grzywna w wysokości kilkuset złotych. Można uniknąć kary, jeśli poda się ważny powód spóźnienia, a Urząd Skarbowy zaakceptuje wyjaśnienie.

Gdzie sprawdzić, kiedy otrzymam zwrot podatku?

Jeśli korzystasz z „Twój e-PIT”, możesz sprawdzić online, na jakim etapie załatwiania jest Twoja sprawa. Wystarczy wybrać zakładkę „Złożone dokumenty”. Tam również poznasz wysokość nadpłaty podatku. Procedurę zwrotu podatku przyspiesza podanie rachunku bankowego, na który fiskus ma zwrócić nadpłatę.

Komentarze są wyłączone.