Сo robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?
3 najlepsze książki, które pomogą Ci w budowaniu relacji z pieniędzmi
16 lutego, 2019
Сo robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?
Ile pieniędzy daje się na chrzciny?
19 lutego, 2019
Сo robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Zadłużenie czy też zaległości finansowe to poważna sprawa, zwłaszcza jeśli przybywa ich z dnia na dzień. Osobie, która nie reguluje swoich zobowiązań grożą poważne konsekwencje prawne a jedną z nich jest egzekucja komornicza. Komornik sądowy może zająć konto bankowe, wpłaty na konto a także majątek w postaci samochodu, sprzętu elektronicznego czy też biżuterii. Co jednak w sytuacji kiedy dłużnik nie ma ani pensji ani majątku? Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Co może zrobić komornik bezrobotnemu?

Wiele osób borykających się z problemami finansowymi to osoby, które nie pracują na stałe lub po prostu są osobami bezrobotnymi. Wielu z nich nie podejmuje pracy zarobkowej świadomie, chcąc przez to uniknąć działań windykacyjnych. Sporą grupę osób zadłużonych stanowią młodzi ludzie, którzy nie zgromadzili jeszcze żadnych oszczędności, a przez nagłą utratę pracy wpadli w kłopoty finansowe.  Dodatkowo wiele młodych osób, które są zadłużone nie posiada żadnego majątku, mieszkając w domu rodziców, nie korzystając przy tym z samochodu czy też komputera. Ściąganie należności z takich osób jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Co komornik może zrobić bezrobotnemu?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

W przypadku stwierdzenia przez komornika braku jakiejkolwiek możliwości ściągnięcia długu z dłużnika może podjąć on decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Nie oznacza to jednak, że dług przepadł a sam dłużnik już nie ma dalszych problemów. W przypadku braku możliwości ściągnięcia długu, komornik informuje na piśmie wierzyciela, że przeprowadzenie egzekucji jest niemożliwe. Wówczas wierzyciel ma siedem dni roboczych na złożenie wniosku dotyczącego innych sposobów przeprowadzenia egzekucji. Jeśli nie dopełni tego terminu, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzona. Komornik ma obowiązek poinformować o tym fakcie sąd, składając wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Obecność danej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych powoduje odrzucenie każdego wniosku kredytowego oraz służy ostrzeganiu przed wejściem we współpracę z taką osobą.

Co dzieje się po umorzeniu postępowania?

Egzekucja komornicza jest odraczana, ale reszta pozostaje bez zmian. Długi, których nabawił się dłużnik nadal istnieją w dotychczasowej formie a odsetki ciągle narastają. Zadaniem komornika w takim momencie jest monitorowanie dłużnika na wypadek, gdyby podjął on pracę zarobkową. W takim przypadku postępowanie jest wznawiane. A co może zrobić wierzyciel w momencie umorzenia postępowania? Według polskiego prawa ma on 10 lat na dochodzenia praw do odzyskania swoich pieniędzy. Wniosek o kolejną egzekucję komorniczą może złożyć już po kilku dniach czy też tygodniach po umorzeniu poprzedniego postępowania.

Co zrobi komornik jak dłużnik nie ma pracy ani majątku?

Polscy komornicy coraz częściej trafiają na sytuację, że dłużnik nie ma ani majątku ani pracy, z której otrzymywałby pensje. Rodzi to duży problem podczas egzekucji komorniczej, ponieważ nie ma czego zająć dłużnikowi na poczet jego zobowiązań. Takie sytuacje dotykają przede wszystkim dwóch grup dłużników. Pierwszą są to osoby młode, które na wskutek utraconej pracy wpadły w problemy finansowe, z których nie mogą wyjść. Młody wiek powoduje, że nie zdążyli oni jeszcze zgromadzić oszczędności czy też dorobić się majątku jak samochód czy też dom. Drugą grupą są osoby mocno zadłużone, które na skutek kilku egzekucji komorniczych nie mają czym zapłacić za swoje długi.

Mimo, iż wiele osób zadłużonych nie posiada własnego majątku, komornicy mają możliwość egzekwowania na nich długów. Warto pamiętać, że mogą oni zająć rzeczy nie należące do dłużnika a jedynie przez niego używanych. To ważna różnica, ponieważ dzięki temu komornik może zająć samochód należący do żony czy też męża a używany przez dłużnika. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku młodych osób mieszkających z rodzicami. Jeśli w ich pokoju znajduje się telewizor i jest on używany przez dłużnika, komornik ma prawo go zająć, mimo że został kupiony przez rodziców.

Skuteczność komorników

W Polsce pracuje obecnie ponad 1700 komorników sądowych. Mimo, że jest to zawód uważany za bardzo ciężki i wymagający, głównie przez ogromny stres, z roku na rok rośnie liczba komorników sądowych. Jeszcze w 2014 roku było ich 1334, obecnie jest ich 1737. Skąd tak duży przyrost chętnych do pracy w zawodzie komornika? Wynika to przede wszystkim z rosnącej liczby osób zadłużonych, które mają problemy ze spłatą pożyczek, kredytów, leasingu czy też alimentów.

Duża ważniejsza od liczby komorników jest ich skuteczność. Jeszcze w latach 90 wynosiła ona 30%. Obecnie na taki wynik nie ma liczyć, jednak jak widać na wykresie tendencja jest wzrostowa.

Сo robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu?

Rosnąca liczba komorników sądowych przekłada się również na skuteczność egzekwowania długów. Wciąż jednak wynik nie jest zadowalający, zaledwie co piąta sprawa ma swój szczęśliwy finał.

Wyjdź z długów i uniknij komornika, dzięki dodatkowym środkom

Egzekucja komornicza to nic przyjemnego, warto więc uniknąć nieprzyjemności z nią związanych. Jak to zrobić? Najlepiej spłacając długi z pomocą atrakcyjnej pożyczki. Pozwoli to w spokoju cieszyć się życiem, nie martwiąc się wizytą komornika.

1/5 - (1 vote)

Komentarze są wyłączone.