Czy komornik może wejść do mieszkania które nie należy do dłużnika?
Portfel statystycznego Polaka. Kto wpada w kłopoty, a kto ma się całkiem dobrze?
13 września, 2018
Czy komornik może wejść do mieszkania które nie należy do dłużnika?
Ile kosztuje rozwód w Polsce?
20 września, 2018
Czy komornik może wejść do mieszkania które nie należy do dłużnika?

W Polsce według istniejącego prawa długi ściągane są na dwa sposoby: pierwszym z nich jest oddanie zaległości lub całego zadłużenia do wierzyciela, drugim i zarazem bardziej radykalnym sposobem jest egzekucja komornicza. W krajowym rejestrze aktywnych zawodowo komorników jest 1400 osób, a rocznie wpływa 44 mln wniosków o odzyskanie długu. Jak działa komornik? Jakie posiada prawa? W jaki sposób może odzyskać dług? Czy może wejść do mieszkania nie należącego do dłużnika? Na te i inne pytania niepokojące ludzi którym została zasadzona egzekucja komornicza odpowiedzi w poniższym artykule.

Komornik jest ostatnia instytucja która ma na celu ściągniecie zadłużenia

Według prawa obowiązującego w Polsce komornik jest ostatnia instytucja która ma na celu ściągniecie zadłużenia. Oczywiście nic nie dzieje się od razu, czyli jeśli posiadamy długi których nie spłacamy od razu nie jesteśmy narażeni na windykację komornicza.  Na wczesnym etapie naszej ścieżki zadłużenia pożyczkodawca może wyrazić chęć dogadania się w sposób polubowny. Kolejnym krokiem jest oddanie sprawy do wierzyciela który może przedstawić nam nowe warunki spłaty pożyczki. Ostatnim krokiem tak jak już wspominałam jest oddanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd, który może zasądzić zajęcie komornicze.

Prawa komornika wynikają z kodeksu cywilnego i są ściśle określone przez ustawę. Komornik na mocy swoich praw może zająć twoje wynagrodzenie, lub inne środki znajdujące się na twoim rachunku bankowym. Kiedy to jest niewystarczające aby spłacić zadłużenie, może on wejść do mieszkania i zająć przedmioty. Jeżeli znajdziemy się w wyżej wymiennej sytuacji należy pamiętać, że  zajęciu komorniczemu podlegają tylko te przedmioty które nie są nam niezbędne podczas codziennego życia. Należy to rozumieć że zlicytowane mogą zostać następujące przedmioty: telewizor, komputer, samochód itp. Następnie owe przedmioty są poddawane wycenie i spieniężone na poczet długu. Kolejnym prawem egzekutora komorniczego jest prawo do zajęcia przedmiotów nie należących do dłużnika ale będących w jego posiadaniu. Najprostszym przykładem jest samochód, który dłużnik użytkuje czyli  jeździ nim do pracy na zakupy ale nie jest jego właścicielem. Komornik w związku z tytułem wykonawczym może zająć wyżej wymienione mienie.

Przechodząc do meritum sprawy

W świetle obecnych przepisów komornik jest urzędnikiem państwowym, a za sprawa prawomocnego wyroku wyegzekwowania długu, w momencie kiedy wszelkie środki zostały wyczerpane. Posiada on prawo do wejścia do mieszkania zajmującego przez dłużnika i zajęcia mienia znajdującego się w owym mieszkaniu.  Trzeba zaznaczyć że dłużnik nie musi posiadać aktu własności mieszkania ani zajętych przedmiotów, wystarczy że zamieszkuje lokal i jest w władaniu przedmiotami. Ponadto komornik może dokonać dokładniejszego przeszukania mieszkania w celu sprawdzenia faktycznego stanu majątkowego dłużnika. Jedynie właściciel mieszkania aby zapobiec zajęcia przedmiotów należących do niego musi udowodnić że są one jego własnością a nie dłużnika. Na poczet powyższego można przedstawić dowody zakupu faktury, jeżeli jednak dojdzie do niesłusznego zajęcia mienia osoby postronnej. Przysługuje jej złożenie powództwa przeciw egzekucyjnego w terminie 30 dni od zajęcia.

Reasumując w dzisiejszych czasach prawa komornika jest szerokie i pozwalające skutecznie wyegzekwować każda należność. Najczęściej używanym sposobem windykacji jest zajęcie naszych Środków na koncie bankowym. Jedynym wyjątkiem od egzekucji jest kwota 1456 zł jest to minimalna kwota wynagrodzenia jaka nie podlega zajęciu komorniczym. Pyzatym w pozostałych kwotach komornik musi zostawić 75 procent naszego wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy o pracę. Jeżeli chodzi o umowę zlecenie jest to 100 procent jeżeli nie stanowi ona głównego środka dochodu. Kolejny sposób to zajęcie mienia i tutaj komornik ma z tytułu ustawy szerokie pole manewru. Oczywiście może on zabezpieczyć mienie ale nie tylko nasze. Więc odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta komornik może wejść do mieszkania nie należącego do dłużnika i zabezpieczyć przedmioty znajdujące się w tym mieszkaniu.

Komentarze są wyłączone.