Jak zadbać o swoją historię kredytową?
Oszczędzanie pieniędzy na przyszłość dzieci.
18 czerwca, 2018
Jak zadbać o swoją historię kredytową?
Kto zyskuje, a kto traci na wysokich cenach paliw?
22 czerwca, 2018
Jak zadbać o swoją historię kredytową?

Jeżeli zdecydujemy się na zaciągnięcie określonego zobowiązania finansowego – kredytu, pożyczki czy zakupu ratalnego, w większości przypadków, w pierwszej kolejności będziemy musieli przejść proces weryfikacyjny odnoszący się do danych zawartych w BIK oraz rejestrach biur informacji gospodarczej. Chodzi tutaj o sprawdzenie tak zwanej historii kredytowej. Czym jest i w jaki sposób możemy ją poprawić?

Historię kredytową zdefiniować można jako zapis poczynań potencjalnego kredytu – lub pożyczkobiorcy. Za każdym razem, gdy podejmujemy określone zobowiązanie finansowe, zostaje ono wpisane do Biura Informacji Kredytowej. To instytucja zajmująca się monitorowaniem informacji odnośnie zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dostęp do znajdujących się tam danych mają banki oraz instytucje finansowe.

Każdej osobie, która w przeszłości podejmowała jakiekolwiek zobowiązania finansowe, wystawiana jest specjalna ocena, do stworzenia której wystawiany jest tak zwany scoring polegający na określeniu wiarygodności kredytowej klienta. System ten opiera się o porównanie profilu danej osoby z profilami tych, którzy zaciągnęli już określone zobowiązania finansowe. Porównuje się tutaj terminowość spłacania wziętych zobowiązań. Im więcej kredytów czy pożyczek spłacanych w terminie, tym wyższy scoring, a co za tym idzie – lepsza ocena w BIK-u. Uwaga! Wpływ na niego ma również częstotliwość kolejnych zobowiązań finansowych.

Nierzadko możemy spotkać się z określeniami takimi, jak „dobra” czy „zła” historia kredytowa. Znacznie rzadziej mówi się natomiast o „zerowej.” Dobra historia kredytowa to taka, kiedy w rejestrach BIK znajdują się informacje na temat wcześniejszych zobowiązań klientach spłacanych w terminie. Zła to taka, gdy zaciągnięcie pożyczki czy kredyty były spłacane z opóźnieniem. Mianem zerowej historii kredytowej określa się natomiast sytuację, kiedy klient nie zaciągał do tej pory żadnych zobowiązań finansowych. Dla instytucji finansowej może być to nieco problematyczne, jako że trudno jej tutaj orzec, czy dany klient będzie spłacał zobowiązania terminowo i czy warto ryzykować przyznając mu kredyt lub pożyczkę.

Co zrobić, aby mieć dobrą historię kredytową? Pierwszy krok to terminowe spłacanie zobowiązań. Jeżeli planujemy wzięcie kredytu na większą kwotę, warto prześledzić ilość posiadanych przez nas zobowiązań oraz terminy ich ostatecznej spłaty. Każde z nich obniża w pewien sposób naszą zdolność kredytową. Najlepszym rozwiązaniem będzie poczekanie z braniem kredytu do czasu spłaty posiadanych aktualnie zobowiązań. Gdy planujemy jego zaciągnięcie, nie zaleca się także dokonywania zakupów na raty w tym samym okresie. Jeżeli mamy kartę kredytową i korzystamy z niej jedynie sporadycznie, najlepiej zwrócić ją do banku lub przynajmniej obniżyć jej limit.

Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, że wszystkie zapytania kredytowe są widoczne w raporcie Biura Informacji Kredytowej. Im więcej wniosków złożymy w krótkich odstępach czasu, tym niższa będzie nasza ocena punktowa. W związku z tym, zanim się na to zdecydujemy, zróbmy wstępną selekcję i zgłośmy się jedynie do kilku wybranych banków.

Komentarze są wyłączone.