Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce
Jak obliczyć podatek dochodowy 2019? Podpowiadamy krok po kroku!
29 marca, 2019
Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce
Ceny w Albanii: na jakie koszty podróży warto się nastawiać będąc turystą z Polski
31 marca, 2019
Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów przypomniało wszystkim właścicielom psów, że ich zwierzęta muszą być zarejestrowane: utrzymanie psów podlega opodatkowaniu. W przeciwnym razie, jak w przypadku każdego podatku, można uzyskać grzywnę w wysokości do 150 zł.

Podatek od psa: czym on jest?

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Opłata za posiadanie psa jest jednym z rodzajów podatków, wprowadzonych 12 stycznia 1991 roku, na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Płatność za posiadanie psa ma charakter lokalny, dlatego w różnych regionach Polski może istotnie się różnić. Zasady ustalania i pobierania opłat, jak również warunki i stawki płatności według polskiego prawa są ustalane przez Radę Gminy, jednak powinny one uwzględniać górną granicę stawki wyznaczoną przez Ministra Finansów. Warto też dodać, że w Polsce wielkość podatku odprowadzanego od psa nie zależy ani od jego rasy, ani od rozmiaru.

Jeśli masz zaległości z płaceniem podatków, w tym na czas nie uregulowałeś podatku od posiadania psa – nie warto zwlekać, gdyż Twoją sprawą może zająć się komornik, który może zająć Twoje konto, a dodatkowo nałożyć grzywnę za nienależyte wykonanie zobowiązań kredytowych. Jeśli nie masz gotówki do spłaty podatków natychmiast, warto sięgnąć po pożyczkę 1000 zł, która pomoże rozwiązać wszystkie Twoje problemy finansowe.

W Polsce nie tylko kwota, ale i czas zapłaty podatku od psa ustalane są przez władzę gminy. Na przykład, w Szczecinie zapłacić należność trzeba do 30 marca, a w przypadku, gdy nie zrobi się tego na czas, będą naliczane odsetki. W Płocku natomiast wprowadzono ulgi podatkowe dla właścicieli dwóch lub większej ilości psów. Powinni oni zapłacić już 30 zł za pierwszego psa oraz 15 zł za każdego kolejnego, a termin dokonania płatności kończy się aż 31 maja.

Są regiony w Polsce, gdzie nie istnieje obowiązek zapłaty podatku od psa. Jednym z nich jest Warszawa, wśród miast wojewódzkich są to również: Wrocław, Gdynia, Lublin i Łódź. Zwolnieni z takich opłat decyzją gminy są także mieszkańcy Białegostoku.

Oto są miasta w których również nie są pobierane opłaty od psa:

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Mówiąc o kwotach, które obowiązują posiadaczy psów, warto też dodać, że w Polsce sporo właścicieli po prostu nie płaci przysługującego im podatku od psa. I to z prostego powodu – większość gmin nie prowadzi ewidencji osób, będących właścicielami psów.

Podatek od psa: jak się pojawił?

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Historia podatku płaconego od psa w Polsce ma swój początek w czasach królestwa Prus, a dokładnie w 1810 roku, kiedy to takie zobowiązanie pieniężne wprowadzono jako element należności za luksusowe życie. Autorzy tej innowacji stwierdzili wówczas, że gdy pies nie jest zwierzęciem użytkowym, jest utrzymywany wyłącznie przez właścicieli, których na to faktycznie stać. Spowodowało to wiele problemów społecznych, ale już w XX wieku podatek od psa stał się niemal wszechobecny w Europie. Jednym z krajów, gdzie istnieje on bodajże najdłużej, są Niemcy, gdzie należność istnieje w postaci podatku komunalnego, którego wysokość zostaje ustalana przez gminy. Jednocześnie w Niemczech nie pobierano opłat od hodowania psów w celach zarobkowych, natomiast takie zobowiązanie rozprzestrzenia się na osoby posiadające psy użytkowe. Jednocześnie podatek w mniejszej kwocie płacą (lub w ogóle są od niego zwolnieni) osoby niewidome posiadające psy będące przewodnikami oraz właściciele schronisk dla zwierząt.

Ciekawy fakt. Na końcu XIX wieku władze brytyjskie zdecydowały się wprowadzić podatek dla właścicieli psów w Nowej Zelandii. Wywołało to tak duży opór, że w kraju nawet rozpoczęła się wojna o podatek od psów, zorganizowana przez ludność maoryską.

Historycznie podatek za psa został wprowadzony w Polsce w 2001 roku i obowiązywał na terenie całego kraju (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), ale od 2008 roku o jego wprowadzeniu i pobieranej kwocie w postaci już nie podatku, ale opłat decydują władze gminne.

Ile wynosi podatek od psa w 2019 roku?

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Początkowo podatek od psa nosił charakter kwotowy i bezpośredni, a jego średni koszt w Polsce stanowił tylko 40 zł. Obecnie co roku minister określa maksymalny koszt płatności, który w 2019 roku wynosi 123,18 zł. W większości przypadków oczywiście płatność jest znacznie niższa.

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

W 2019 roku maksymalna stawka podatku od utrzymania psa w Polsce wzrosła o 1,94% w porównaniu do 2018 roku. W 2018 roku wzrost maksymalnej stawki podatku w porównaniu do 2017 roku wyniósł 2,27%.

Przeanalizujmy teraz, ile wynosi płatność od posiadania psa w różnych województwach oraz poszczególnych miastach w Polsce.

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Kto może nie płacić podatku od psa?

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Czy podatek od psa jest obowiązkowy? W Polsce są grupy obywateli, które są zwolnione z obowiązku płacenia podatków za utrzymanie psa. Mianowicie ten podatek nie jest pobierany od członków personelu misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także od innych osób zrównanych z nimi na podstawie przepisów ustawowych, porozumień lub międzynarodowych zwyczajów.

Dodatkowo w Polsce podatku nie płacą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności fizycznej oraz osoby powyżej 65 roku życia, które są samowystarczalne i mają jednego psa, a także podatnicy rolni, którzy mają nie więcej niż dwa psy.

W niektórych przypadkach o zwolnieniu obywateli z płacenia podatku za utrzymaniu psa decyzję podejmuje gmina, a w niektórych polskich regionach obowiązuje ulga podatkowa dla osób, które decydują się na adopcję psa ze schroniska.

Gdzie można uregulować płatność od posiadania psa?

Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce Płatności od posiadania psów przyjmują przede wszystkim lokalne Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Można zwrócić się do nich osobiście w celu zapłaty podatku. Należność można również zrealizować przelewem. W takim przypadku podczas dokonania płatności trzeba podać informacje o tym, że jest to opłata za posiadanie psa, a w tytule przelewu zwykle wpisuje się imię czworonoga.

Pieniądze, które gmina uzyskuje z tytułu podatków na psa w 2019 roku są najczęściej przeznaczane na czynności związane z utrzymaniem zwierząt domowych, jak na przykład:

  • Usługi w zakresie sprzątania po psach;
  • Zakup worków do sprzątania po psach;
  • Wsparcie działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dodajmy też, że podatek na utrzymanie psów w Polsce pozostaje sprawą dość kontrowersyjną. Szczególnie oburzają się nim ci właściciele czworonogów, którzy po nie posprzątaniu po swoim psie dostają mandaty od straży miejskiej.

Czym grozi niezapłacenie podatku od psa?

Za nie zapłacenie odsetek w terminie naliczana jest kara, która od 4 lipca 2013 roku stanowi 10% od kwoty podatku obowiązującej w danym regionie. Jednak jak już wspominaliśmy powyżej, osobliwości polskiego prawa pozwalają wielu właścicielom czworonogów nie płacić należności, chociaż takie zachowanie pod względem prawnym rzeczywiście jest bardzo ryzykowne. W 2018 roku stawka podatku za psa wzrosła, ponadto wymagania do płatników podatków stały się bardziej rygorystyczne. Problem ten dotknął najbardziej posiadaczy czworonogów zamieszkujących w mieście.Podatek od psa: czym on jest i ile płacą właściciele czworonogów w Polsce

Podatek od psa, który obecnie pozostaje kwestią dość kontrowersyjną, jest jednak dobrą inicjatywą, gdyż uzyskiwane na tej podstawie środki samorządy lokalne przeznaczają przede wszystkim na rozwój opieki nad zwierzętami, w tym wsparcie działalności schronisk dla czworonogów. Wpłacając naprawdę drobną kwotę w wymiarze rocznym przyczyniamy się do dobroczynności i pomagamy potrzebującym zwierzętom.

Komentarze są wyłączone.