Wiza do USA – ile to kosztuje i jak ją zdobyć?
Tylko dzisiaj 15% zniżki na szybkie pieniądze!
23 listopada, 2018
Wiza do USA – ile to kosztuje i jak ją zdobyć?
Jak rozliczyć PIT – krótki poradnik
27 listopada, 2018
Wiza do USA – ile to kosztuje i jak ją zdobyć?

Stany Zjednoczone już od wielu lat są ulubionym krajem emigracyjnym Polaków. Pomimo trudności związanych z otrzymaniem wizy uprawniającej do pobytu w tym państwie, nadal nie maleje liczba rodaków próbujących tam wyjechać. Celem podróży do USA jest najczęściej praca, wizyta u rodziny lub zwiedzanie. Każdy, kto planuje taki wyjazd, musi przygotować się na żmudny proces związany ze zdobyciem wizy.

W 2018 roku do Ameryki wyjechało 20% więcej polskich turystów niż w 2017 roku. Według prognoz do końca grudnia bieżącego roku Stany Zjednoczone może odwiedzić nawet 200 tys. osób. Oznacza to, że konsulowie odmawiają przyznania wizy do USA tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej takiego pozwolenia nie otrzymują osoby, które w przeszłości łamały prawo lub przekroczyły dozwolony czas pobytu w Stanach Zjednoczonych

Do jakich krajów nie wjedziemy bez wizy?

Wiza (z języka francuskiego Visa) to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa. Dokument ten jest wystawiany cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne danego państwa. Polacy potrzebują wiz nie tylko do Stanów Zjednoczonych. Taki dokument jest także niezbędny, gdy chcemy odwiedzić jedno z państw afrykańskich, kraje Bliskiego Wschodu, Azji, Rosji, Australii i Oceanii. Procedura uzyskania wizy i jej cena jest uzależniona od prawa kraju, do którego chcemy wjechać, np. na Fidżi i Malediwach wizę dostaniemy bezpłatnie na lotnisku. Natomiast w innych państwach wymagane jest uiszczenie opłaty, np. w Turcji koszt takiego dokumentu to 20 dolarów. W niektórych krajach, jak Irak, Azerbejdżan czy Uzbekistan, o wizę możemy ubiegać się dopiero po otrzymaniu zaproszenia od mieszkańca danego państwa. Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego, natomiast po Brunei bez wizy mogą podróżować maksymalnie 14 dni. Od 2007 roku Polacy mogą swobodnie, bezwizowo przemieszczać się po krajach Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią.

Wiza do USA – rodzaje

W Stanach Zjednoczonych wyznawane są zasady bezpiecznych granic i otwartych drzwi wobec przybywających tam obywateli innych krajów. Jednak bez zezwolenia na pobyt granicę tego państwa mogą przekroczyć tylko Kanadyjczycy oraz osoby spełniające odpowiednie wymagania i pochodzące z państw objętych Programem Ruchu Bezwizowego. Muszą oni uzyskać autoryzację Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

Warto wiedzieć, że samo posiadanie wizy USA nie gwarantuje, że dostaniemy się na terytorium tego kraju. Takie zezwolenie jest tylko potwierdzeniem pracownika konsularnego, że osoba posiadająca wizę spełnia wymagania potrzebne do ubiegania się o wjazd od Stanów Zjednoczonych. Z wizą mamy pozwolenie na przelot, jednak dopiero na granicy upoważniony do tego pracownik decyduje, czy możemy wejść na terytorium tego kraju. Jeśli tak, przydziela nam właściwą wizę, czyli wbija pieczątkę z przewidywanym okresem pobytu.

Polacy zamierzający wyjechać do Stanów Zjednoczonych mogą wnioskować o wizę imigracyjną lub nieimigracyjną. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla osób chcących przeprowadzić się na stałe do USA. Natomiast wiza nieimigracyjna to pozwolenie czasowe dla wszystkich wyjeżdżających w celach turystycznych, dla osób podróżujących służbowo, dla uczących się tam studentów oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy wyjeżdżają na określony okres. Dokument taki, zwany promesą wizową, jest wielokrotnego użytku, a wydaje się go na 10 lat. Jednak o długości pobytu decyduje urzędnik imigracyjny, który przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych wbija pieczątkę i określa, czy możemy na terenie kraju przebywać miesiąc, czy dłużej. Maksymalny okres jednorazowego pobytu to sześć miesięcy.

Wiza turystyczna USA – jak ją otrzymać?

W Polsce możemy starać się o wizę w dwóch miastach:

 • w Warszawie (ul Piękna 12), gdzie znajduje się Ambasada Amerykańska;
 • w Krakowie (ul Stolarska 9) – to Konsulat Generalny.

Jednak wniosek o pozwolenie na pobyt w USA możemy złożyć online, wypełniając formularz przez internet. W tym celu należy wejść na stronę: http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html.

Aby starać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, w pierwszej kolejności musimy określić rodzaj pozwolenia. W przypadku wybrania wizy nieimigracyjnej należy wypełnić wniosek wizowy DS-160, uiścić opłatę oraz określić miejsce, gdzie będziemy się ubiegać o dokument, np. konsulat USA Kraków. Po tych czynnościach i kliknięciu linku „START AN APPLICATION” system wygeneruje indywidualny, unikalny kod, który jest potrzebny wnioskującemu podczas korzystania z aplikacji. Pamiętajmy, że cały formularz DS.-160 jest w języku angielskim. Osoby, które nie radzą sobie dobrze z tym językiem, powinny skorzystać z instrukcji, znajdującej się na stronie: http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-ds160info.asp. Dodatkowo, aby uzyskać informacje na temat wiz lub umówić się na spotkanie z konsulem, można zadzwonić na numer Biura Obsługi Klienta:

 • dla osób dzwoniących z Polski to linia +48 22 307 1361;
 • dla interesantów przebywających już na terenie USA to numer 703 988 7101.

Wszystkie informacje umieszczone w formularzu muszą być prawdziwe, poprawne i dokładne, ponieważ po wysłaniu dokumentu nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku o wizę do USA należy wydrukować potwierdzenie złożenia dokumentu. Znajdziemy tam dane osobowe, kod kreskowy oraz numer identyfikacyjny, który będzie nam potrzebny podczas umawiania spotkania z konsulem. Dodatkowo dokument ten musimy zachować i zabrać ze sobą na wizytę w konsulacie USA w Krakowie. Po wydrukowaniu strony z kodem kreskowym możemy cofnąć się, za pomocą przycisku „Back” i następnie przesłać na swój adres e-mail kopię formularza DS-160 wiza. Wysłana wiadomość będzie zawierać plik w formacie PDF.

Po dokonaniu powyższych czynności osoba składająca wniosek wizowy USA musi jeszcze założyć profil w systemie. Po kliknięciu linku i wybraniu opcji „Nowy użytkownik”, należy wypełnić pola formularzu i stworzyć własne hasło. Następnie po zalogowaniu, gdy znajdziemy się w panelu sterowania, możemy umówić się na spotkanie w konsulacie.

Dokumenty i koszty wizy do Stanów ZjednoczonychWiza do USA – ile to kosztuje i jak ją zdobyć?

Podstawowym dokumentem uprawniającym do starania się o wizę do USA jest paszport. Można się o nią ubiegać nawet w przypadku, gdy ważność paszportu wkrótce się kończy. Aby jednak dostać się do Stanów Zjednoczonych, będąc już w punkcie granicznym, musimy posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy ponad planowany pobyt. Dodatkowo każdy obywatel składający wniosek o wizę turystyczną do USA musi mieć aktualne zdjęcie w formie elektronicznej. Fotografia jest potrzebna do formularza DS-160. Koszt takiego zdjęcia to koło 20-30 zł.

Podczas aplikacji wniosku wizowego musimy również wnieść opłatę za wizę do USA. Koszt taki jest zależny od rodzaju pobytu. To pieniądze pobierane za rozpatrzenie formularza. Należność taką musi wnieść każdy, kto stara się o pobyt tymczasowy w Stanach Zjednoczonych. Opłata musi zostać uregulowana niezależnie od tego, czy pozwolenie zostanie zatwierdzone przez konsula. Cena wizy do USA, przy wniosku kategorii B oznaczającym pobyt turystyczny nieimigracyjny, wynosi 160 dolarów, czyli około 624 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi, nie można jej również przenieść na inną osobą lub do innego kraju. Po jej uiszczeniu otrzymujemy potwierdzenie zapłaty, które jest ważne przez okres jednego roku od daty dokonania płatności.

Co zabrać na rozmowę z konsulem?

Na rozmowę z konsulem umawiamy się za pomocą internetu. Tam ustalmy dzień i godzinę wizyty w ambasadzie w Warszawie lub w konsulacie w Krakowie. Nie należy się spóźniać, ponieważ będziemy oczekiwać przed wejściem do budynku. Przed wyznaczoną godziną spotkania z konsulatu wychodzi pracownik, który zaprasza oczekujących do środka. Przeważnie kilkanaście osób jest umówionych na tę samą godzinę.

Przed wejściem czeka nas kontrola bezpieczeństwa, ponieważ na teren ambasady nie można wnosić telefonów, sprzętu elektronicznego, napojów oraz większego bagażu. Następnie od każdego są pobierane odciski palców. Podczas tej czynności linie papilarne są skanowane techniką cyfrową bez użycia tuszu. Czas oczekiwania na rozmowę z konsulem USA zależy od ilości osób umówionych. Niekiedy osoby wnioskujące o wizę spędzają u konsula kilka minut, ale w niektórych przypadkach – nawet godzinę.

Po wejściu do budynku otrzymujemy numerek i czekamy na swoją kolej. Wizyta w ambasadzie USA wiąże się nie tylko z rozmową, ale również z przedstawieniem dokumentów. Musimy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia złożenia formularza DS-160,
 • potwierdzenie umówienia się na wizytę,
 • zdjęcie paszportowe wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • aktualny i poprzednie, nieważne paszporty.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o wizę do Stanów Zjednoczonych może zabrać ze sobą źródła pomocne przy wyjaśnieniu celu wyjazdu, potwierdzenia opłacenia podróży czy też związków z ojczyzną. Uzupełniającą dokumentację należy dostarczyć także w sytuacji, gdy pobyt w USA był kiedykolwiek przedłużony lub uległ zmianie status wizowy.

Więcej informacji podczas rozmowy z konsulem musi przedstawić osoba, która była kiedykolwiek aresztowana lub skazana za wykroczenie czy przestępstwo. Musi ona posiadać „zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury. Gdy przestępstwo czy wykroczenie było popełnione w Polsce, wtedy należy mieć ze sobą „zapytanie o karalność” z Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Natomiast, gdy czyn karalny został dokonany poza granicami Polski, wtedy należy zaprezentować „zapytanie o karalność” oraz wyrok sądu lub decyzję prokuratury wydane przez organy kraju, w którym zostało popełnione przestępstwo/wykroczenie.

Wszystkie dokumenty przyniesione do konsulatu należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Wiza dla dzieckaWiza do USA – ile to kosztuje i jak ją zdobyć?

Podobnie jak dorośli obywatele Polski, tak samo dzieci wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać wizę. Małoletni w wieku poniżej 14. roku życia nie muszą skanować swoich odcisków palców oraz stawiać się na rozmowę z konsulem. Jednak ich opiekunowie muszą w ich imieniu złożyć stosowne dokumenty oraz wniosek DS-160 po polsku. Procedura otrzymania wizy dla dziecka do USA przebiega podobnie jak u osób dorosłych. Należy wypełnić elektroniczny formularz o pobyt nieimigracyjny (DS-160), wnieść opłatę, zarejestrować się w celu umówienia się na wizytę z konsulem. Podczas tej formalności musimy podać numer paszportu dziecka, numer potwierdzenia opłaty oraz dziesięciocyfrowy kod potwierdzający złożenie wniosku DS-160. Aby kwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem USA, trzeba wypełnić formularz online lub skontaktować się z pracownikiem konsulatu, dzwoniąc na numer infolinii. Następnie należy dostarczyć dokumenty do ambasady w Warszawie lub konsulatu w Krakowie, np. za pomocą firmy kurierskiej TNT. Wśród nich musi się znaleźć wydruk potwierdzający zakwalifikowanie się niepełnoletniego dziecka do ubiegania się o wizę bez rozmowy z konsulem (Interview Waiver Confirmation Letter) z numerem UID, formularz dostarczenia dokumentów, wydruk potwierdzający złożenie elektronicznego wniosku DS-160, zdjęcie, ważny paszport, kopia wizy lub wiz rodziców, jeśli takowe posiadają.

Gdy dziecko będzie podróżowało bez dorosłych opiekunów, należy dołączyć do dokumentacji list wyjaśniający okoliczności konkretnej sytuacji. Natomiast w przypadku, gdy małoletni posiada inne nazwisko niż rodzice czy opiekunowie, należy dołączyć odpis skróconego aktu urodzenia lub sądowe postanowienie o adopcji. Po przeprowadzeniu procedury wizowej paszport oraz dokumenty są zwracane firmie kurierskiej, która dostarczy je pod wskazany adres. Opłata wizowa USA wynosi tyle samo dla dorosłego i dla dziecka, czyli 160 dolarów (około 624 zł).

Ile trwa wyrobienie wizy?

Wyrobienie wizy trwa od 3 do 5 dni, jednak te kilka dni to tylko okres potrzebny do zweryfikowania oraz przygotowania aplikacji wizowej w internecie. Do czasu oczekiwania na wizę do USA musimy także doliczyć termin spodziewanej rozmowy z konsulem. W zależności od sezonu i ilości złożonych wniosków na spotkanie w ambasadzie USA musimy czekać od 1 do 4 tygodni. Podczas umówionej wizyty wnioskujący od razu dowiaduje się, czy wiza została mu przyznana, czy nie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy paszport danej osoby zostaje w konsulacie i jest odsyłany kurierem TNT na adres zamieszkania (opłata 24 zł) lub do najbliższego punktu TNT. Cała procedura trwa około 5 dni. Podczas odbierania paszportu osoba przyjmująca przesyłkę musi posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem oraz osobiście pokwitować odbiór.

Przedłużenie wizy do USA nie jest możliwe. Gdy ta utraci ważności, musimy składać wniosek o nowe pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w sytuacji, gdy paszport przestaje być ważny, a wiza nadal jest ważna, wtedy można podróżować do USA z dwoma paszportami – nowym i starym.

W okrese posiadania wizy USA, zmiana nazwiska skutkuje nie tylko wyrobieniem nowego paszportu, ale również wnioskowaniem o nowe pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Taka procedura obowiązuje wszystkich obywateli, którzy zmienili nazwisko z powodu zawarcia małżeństwa, rozwodu lub na skutek decyzji sądowej.

Usługa Koszt
opłata za wizę 624 zł
zdjęcie paszportowe 30 zł
kurier TNT 24 zł
Razem 678 zł

Odmowa wizy do USA – przyczyny

Według danych Amerykańskiej Ambasady w Warszawie, w 2017 roku na podstawie wiz nieimigracyjnych na teren USA wjechało 217 tys. 453 obywateli z Polski. Placówki dyplomatyczne wydały aż 102 tys. 494 wiz turystycznych dla naszych obywateli. Tylko w maju br. Biuro Konsularne USA wydało ponad 4700 pozwoleń na wjazd od Stanów Zjednoczonych – wszystkie obejmowały dziesięcioletni okres

Obowiązująca w Stanach Zjednoczonych ustawa o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act, INA) w paragrafie 214(B) stanowi: „Każdego obcokrajowca należy traktować jako potencjalnego imigranta do czasu, aż w trakcie procedury ubiegania się o wjazd przekona urzędnika konsularnego, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego”. W związku z tym każdy, kto ubiega się o wizę do USA, musi dobrze przygotować się do rozmowy z konsulem, ponieważ to on podczas krótkiego wywiadu decyduje, czy otrzymamy pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Podczas procesu weryfikacji kluczowe znaczenie mają przedłożone przez wnioskującego dokumenty. Powinny one w przekonujący sposób potwierdzać więzi i przywiązanie obywatela do kraju. Przykładami takich „więzi” są stała praca, dom, rodzina, konto, kredyt w banku. To aspekty życia, które łączą obywatela z krajem zamieszkania i zmobilizują go do powrotu.

Odmowa wizy do USA często jest spowodowana brakiem stałego miejsca pobytu. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych (np. studentów), którzy nie mogą udowodnić silnych więzi łączących ich z miejscem zamieszkania. W przypadku niespełnienia takich wymogów wniosek wizowy jest odrzucany na podstawie paragrafu 214(B) ustawy INA. Problemy z otrzymaniem pozwolenia na pobyt w Stanach Zjednoczonych mogą mieć również osoby bezrobotne, samotne, nieposiadające rodziny, a także obywatele, którzy będąc już w Ameryce, przekroczyły termin dozwolonego pobytu.

Warto wiedzieć, że odmowna decyzja w sprawie wizy nie jest ostateczna. Urzędnik konsularny może ponownie rozpatrzyć wniosek, jeśli osoba starająca się o pozwolenie jest w stanie przedstawić dowodów przekonujących o powiązaniach z krajem rodzinnym. Dodatkowo każdy, kto nie uzyska wizy do USA, może ponownie (np. po roku) złożyć wniosek DS-160 lub inny w zależności od celu wyjazdu. Jednak wtedy powinien lepiej przygotować się do rozmowy z konsulem i udowodnić swoje przywiązanie do kraju.

Bez wiz do Stanów Zjednoczonych mogą wjeżdżać obywatele 38 państw, w tym 23 krajów należących do Unii Europejskiej.Można wśród nich wymienić:

 • Czechy,
 • Słowacja,
 • Węgry,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Estonia.

Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nie spełniają warunków programu bezwizowego.

Na koniec artykułu chcielibyśmy poradzić wszystkim, którzy zamierzają wystąpić o wizę do USA, aby przede wszystkim zachowali dużą cierpliwość. To nie jest łatwy proces, do tego mocno zbiurokratyzowany. Najwięcej problemów przysparza przeważnie wypełnienie wniosku DS-160. Rozmowa to już łatwiejszy etap. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio się do niej przygotujemy. Najważniejsze to udowodnić, że chcemy pojechać do USA tylko na chwilę i zamierzamy wrócić do Polski. Wtedy na pewno otrzymamy wizę.

Komentarze są wyłączone.