Czym jest kod SWIFT, BIC?
Urlop wypoczynkowy – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!
8 października, 2018
Czym jest kod SWIFT, BIC?
Jak obliczyć zdolność kredytową?
15 października, 2018
Czym jest kod SWIFT, BIC?

Dla standardowego posiadacza rachunku bankowego który operacje bankowe wykonuje głównie na poziomie operacji krajowych, określenia SWIFT, BIC nie są znane ani potrzebne. Jednak w dobie Internetu szybko możemy się zorientować że są to określenia przydatne jeżeli chodzi o wysyłanie lub odbieranie przelewów internetowych.

Kod SWIFT I BIC

Jak już wyżej wspomniałam są nam niezbędne przy przelewach zagranicznych. Kod SWIFT składa się z ośmiu znaków, przy każdej transakcji innych unikalnych które identyfikują bank do którego zostały nadane pieniądze. W niektórych przypadkach do Osmo cyfrowego kodu dodane są jeszcze trzy znaki  które odpowiadają odziała banków naszego adresata. Słowo SWIFT jest skrótem od Amerykańskiego wyrażenia Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, jest to Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Działa ono na rzecz przepływu informacji pomiędzy bankami na całym świecie. Po jego kierownictwem funkcjonuje 7800 instytucji na całym świecie obejmując 200 krajów. Jednym słowem działa on w wszystkich bankach. Dzięki powyższej instytucji przelanie pieniędzy na rachunek banku występujący w innym kraju jest tak proste jak przelanie na polski rachunek, a cała transakcja często trwa tylko jeden dzień roboczy.

Warto zwrócić uwagę że w Polsce zamiast określenia SWIFT przyjmuje się wyrażenie BIC od słów Business Identifier Code jednak kody te niczym się nie różnią. Jeżeli chodzi o BIC przed ośmio  lub jedenasto cyfrowym kodem dodane jest PL. Owa transakcja jednak jest tak samo ważna i pieniądze również dojdą do odbiorcy. Dodatkowo wykonując przelew z konta złotówkowego na konto w walucie polskiej powinniśmy posiadać pełny numer konta wraz z ISBN, a dokonanie płatności przez kantor internetowy nie zwalnia nas z potrzeby posiadania kodów SWIFT/ BIC.

Dla czego potrzebny tę kody?

Kody potrzebne do transakcji międzynarodowej do konkretnego banku możemy znaleźć na stronie internetowej placówki banku, lub na liście kodów dla banków. Trzeba pamiętać że mimo takiej samej nazwy banku numery do transakcji SWIFT będą się od siebie różnić. Więc przed każdym planowanym przelewem należy dokładnie sprawdzić numer.  Błędne wpisanie kodu co prawda spowoduje zwrot przelanej kwoty na konto nadawcy jednak zostanie dodatkowo pobrana opłata za powyższa transakcje. Każdego miesiąca za pośrednictwem systemu realizowane jest kilka tysięcy przelewów. Sama struktura składa się w pewien rodzaj sieci gdzie każdy bank może być pośrednikiem. Warunkiem koniecznym jest aby odbiorca i nadawca posiadali prawidłowy nr. konta.  Transakcja ta jest o tyle skomplikowana ze względu możliwość przejścia naszych pieniędzy przez różne konta co może wiążąc się z wyższa opłata za przelew. Dzieje się tak w przypadku wielokrotnego przewalutowania co dodatkowo zwiększa koszty.

Dlatego przelewy SWIFT ostatecznie dedykowany jest dla dużych firm lub przedsiębiorstw którzy podczas tych przelewów obracają dużymi sumami pieniędzy, w tym przypadku koszty operacji nie są tak znaczące.  Często przy małych kwotach sama opłata jest nawet kilkakrotnie wyższa niż kwota wysłana.

Rate this post

Komentarze są wyłączone.