Jak wypełnić wniosek 500+
Pożyczka leasingowa – co to jest?
20 października, 2018
Jak wypełnić wniosek 500+
Ile pieniędzy można przewieźć samolotem?
29 października, 2018
Jak wypełnić wniosek 500+

Wniosek 500 plus, zawiera kilkanaście stron, więc jego wypełnianie może odstraszać rodziców. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niestety, istnieje sporo błędów w składanych wnioskach, nie wszystkie pola są oczywiste i powodują zakłopotanie. W jakich sytuacjach najczęściej są popełniane błędy? Czego uniknąć, kiedy staramy się o 500 plus? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. Jednocześnie mamy nadzieję, że zebrane przez nas informację, przybliżą Ci sytuację.

Nowy wzór obowiązujący już od 1 października

Dzień pierwszego października zapisał się wyjątkowymi zgłoskami w historii przyznawania świadczeń dla rodzin z dziećmi. Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze od tego dnia określane są w formie powszechnie obowiązujących wzorów, które zawarte zostały w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu rodziny. Nowatorskie przepisy określały jednoznacznie sposób i tryb postępowania, a także nowe rozwiązania.

Podstawowy zakres informacji, jakie powinny być zawarte we wnioskach o ustaleniach spraw doświadczeń i niezbędne załączniki

Pierwsza część wniosków okazuje się być właściwie niezmieniona. Ubiegający się o zaświadczenie, w tym miejscu muszą podać swoje podstawowe dane takie jak, między innymi:  imię, nazwisko, czy numer PESEL. Ponadto dodaje się datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania i stan cywilny. Jednocześnie nie zapominając o kodzie pocztowym oraz płci. Istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest podanie numeru telefonu i adresu mail, które nie są obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia urzędnikom kontakt w sprawie wniosku, czy jakichkolwiek komplikacji. Dopełnienie tych formalności we wniosku, umożliwia jego szybką poprawę i znacznie sprawniejsze wypłacenie należnej kwoty.

Następnie, należy przejść do zawnioskowania o ustalenie prawa do Świadczeń wychowawczych na dzieci pozostające na utrzymaniu. Niezbędne okazuje się być podkreślenie, że rodzice ubiegają się o pieniądze, także na pierwsze dziecko. Gdy ubiegają się o 500 plus wyłącznie na drugie i każde kolejne nie należy dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych argumentów. Wystarczą pierwsze 4 punkty z części pierwszej oraz część druga.

Jeśli natomiast, zdecydujemy się na starania o przyznanie pieniędzy na pierwsze dziecko, jako rodzice lub prawni opiekunowie, musimy dopełnić dodatkowe formalności w rubryce pierwsze dziecko. Należy wpisać jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło osiemnstego roku życia. Niezbędne okaże się podanie jego imienia, nazwiska i numeru PESEL, a także numeru potwierdzenia tożsamości Stanu Cywilnego oraz płci. Jeśli mamy do czynienia z wieloraczkami, w naszej gestii leży samodzielnie określenie, które dziecko wskazujemy jako pierwsze.

Ponadto, osoby ubiegającej się o 500 plus na pierwsze dziecko, mają możliwość otrzymania tego świadczenia wychowawczego tylko wówczas, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 800 lub 1200 złotych w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Kiedy wypełnimy już rubrykę pierwsze dziecko, należy przejść do kolejnej i podać analogicznie dane kolejnych pociech nie wpisując już danych pierwszego dziecka. Następnym krokiem będzie dodanie wszystkich członków rodziny, zatem należy uzupełnić dane wnioskodawcy, współmałżonka oraz wszystkich dzieci, w tym pociech, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci, które ukończyły 25 rok jednak legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli w związku z niepełnosprawnością mają przyznane świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym miejscu nie należy zapominać również o podanie niezbędnych danych  każdego z członków rodziny.

Wniоsek o świadczenie wychowawcze powinien być układany raz w roku. Możliwe jest jego dostarczenie odpowiedniej jemu organowi władzy przez internet, czyli za pośrednictwem Ministerialnej platformy usługowo- informacyjnej, a także systemów teleinformatycznych banków krajowych takich jak ZUS lub dokonania tej formalności osobiście w miejscu gdzie stacjonuje Urząd Gminy. Jeśli zastanawiasz się, jakie są najczęściej wykonywane błędy w trakcie stawiania tego wniosku, służymy pomocą.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wnioski 500 plus, zawierają niestety wciąż zbyt wiele błędów. Na szczególną uwagę należy zwrócić kiedy wypełniamy część pierwszą punktu pierwszego, w myśl którego, mamy podać kompletne dane wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny dziecka. Należy wypełnić wszystkie rubryczki oprócz nadobowiązkowych takich, jak numer telefonu i adres mailowy. Warto jednak to uczynić, aby usprawnić cały proces.

Jeśli na przykład, nie nadano numeru Pesel, wówczas dokonujemy wypełnienia numerem i serią dokumentu, który potwierdza tożsamość. Następnie częstym błędem, jakie jest popełniany, pozostaje podanie adresu zamieszkania wnioskodawcy niezgodnego z adresem organu właściwego. Niezwykle istotne jest, aby zaznaczać adres zamieszkania, a nie zameldowania.

Po wypełnieniu tych dwóch rubryk, należy przejść ze szczególną ostrożnością do części pierwszej punktu czwartego, gdzie bardzo często zdarza się brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny. W części z danymi członków rodziny, należy wpisać wszystkie dzieci również te pociechy, na które nie ubiegamy się o świadczenia wychowawczego 500 plus. Nie zapominamy przy tym o podaniu danych małżonka, a także wskazanie kompletnych danych każdego z członków rodziny. Jeśli w trakcie składania wniosków zostanie popełniony błąd zawsze można go poprawić.

Komentarze są wyłączone.