Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019
Jak wypłacić pieniądze z paypal
25 stycznia, 2019
Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019
Ile komornik może zabrać z konta
31 stycznia, 2019
Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Zadaniem funkcjonariusza, jakim jest komornik jest przede wszystkim egzekucja z wynagrodzenia należnej kwoty, na którą pozostaje zadłużona dana osoba. Obecnie, istnieje wiele sposobów, aby dokonać tych czynności, niemniej jednak, egzekucja z wynagrodzenia, stanowi jeden z najczęstszych sposobów prowadzenia postępowania przez firmy komornicze. Aktualnie, w 2019 roku, ustalone zostały wartości maksymalne, które mogą zostać zabrane z wynagrodzenia na poczet długów. Jeśli chcesz pogłębić temat kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w 2019 roku, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, na łamach którego postaramy odpowiedzieć się na najczęściej pojawiające się wątpliwości. Życzymy udanej lektury!

Wartość, jaką komornik może zabrać z pensji 2019

Jako osoba zadłużona, powinieneś wiedzieć, jakie są Twoje prawa i obowiązki. Z tego też względu, warto przeanalizować wartości, jakie mogą zostać zabrane przez komornika w roku 2019. Maksymalna kwota, możliwa do zajęcia przez komornika na poczet spłacania zobowiązania finansowego, w każdym roku pozostaje zależna od wielkości płacy minimalnej. Jak wiemy, w 2019 roku ustalono, że minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2250 złotych, czyli około 1633 złote na rękę. Oznacza to, że dokładnie 1633 zł netto, ma obowiązek pozostawić na koncie komornik. Fakt ten wynika z respektowania zasady konieczności pozostawienia dłużnikowi minimalnego wynagrodzenia, gwarantującego zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych. Co ważne, kwota ta nie jest respektowana dla dłużników alimentacyjnych. Kiedy dłużnik zarabia więcej niż płaca minimalna, w zależności od rodzaju długu, komornik może zabrać 60 lub 50 procent wynagrodzenia. Jeśli są to długi alimentacyjne, możliwe jest zabranie przez funkcjonariusza 60 procent wynagrodzenia. Wartość ta jest o 10 procent mniejsza w przypadku pozostałych długów. Warto zaznaczyć, że w przypadku długów innych niż alimentacyjnych konieczne jest pozostawienie dłużnikowi kwoty o równowartości pensji minimalnej. Te zasady obowiązują wyłącznie w przypadku umów o pracę. Pozostałe informacje, dotyczące innych form uzyskania przychodu zostaną przedstawione poniżej lub w osobnych artykułach.

Niemniej jednak, przed analizą innych form, warto pokusić się o podsumowanie informacji, które do tej pory zostały przekazane. I tak: komornik nie może pozostawić dłużnikowi do dyspozycji mniejszej kwoty niż płaca minimalna w danym roku kalendarzowym. Prawo to jest respektowane w przypadku długów innych niż alimentacyjne i wówczas, gdy osoba jest zatrudniona na pełen etat. Inne zasady obowiązują w przypadku respektowania długów alimentacyjnych.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest ustalana na początku każdego roku kalendarzowego. Pozostaje ona ustalana prawnie, co oznacza, że każdy funkcjonariusz, jakim jest komornik zobowiązany jest do jej bezwzględnego przestrzegania. W 2019 roku jest ona równa minimalnemu wynagrodzeniu, jakie wynosi 1633 złote netto. Warto pamiętać, że kwota ta nie jest zawsze taka sama. Ponadto, ustalona kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku nie jest powiązana z dłużnikami alimentacyjnymi. Komornik, w przypadku ściągania wartości długów alimentacyjnych jest zobowiązany do pozostawienia dłużnikom równowartości 40 procent pensji minimalnej.

Wartość, która może zostać zabrana przez komornika przy niepełnym wymiarze pracy

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019 W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze godzin, kwota od zajęcia komorniczego jest proporcjonalnie mniejsza od tej która pozostaje respektowana przy wykonywania pracy na pełen etat. Jak się bowiem okazuje, to właśnie umowa o pracę, w odróżnieniu od wszelkiego rodzaju umów śmieciowych, może ochronić komornika przed zajęciem komorniczym całego wynagrodzenia. Jak już wiemy, pracownicy zatrudnieni na pełen etat, mogą spać spokojnie. Na ich koncie zostanie bowiem kwota wynosząca w 2019 roku wynagrodzenie minimalne, jakie wynosi 1633 złote netto. W przypadku podjęcia stanowiska w niepełnym wymiarze godzin, osoby zadłużone są również chronione przed zajęcie komorniczym na podstawie Kodeksu Pracy.

Przybliżymy kwoty, które są wolne od zajęcia komorniczego w 2019 roku, w przypadku najbardziej popularnych niepełnych wymiarów czasu pracy. I tak, kwota wolna od zajęcia wyniesie w przypadku:

  • ¾ etatu – 1224,75 zł
  • ½ etatu – 816,50 zł
  • ¼ etatu – 408,25 zł

Warto wiedzieć, że oprócz kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w 2019 roku, osoby zatrudnione na niepełny wymiar godzin obowiązuje górny limit zajęcia komorniczego. W przypadku długów związanych z alimentami komornik może ubiegać się maksymalnie o 60 procent wynagrodzenia, podczas gdy w kwestii długów niezwiązanych z alimentami, maksymalna wartość zajęcia komorniczego może być równo 50 procent wynagrodzenia.

Komentarze są wyłączone.